Koenigswald, G. H. R. von: Az ember története (Budapest, 1968)

G. H. R. V. KOENIGSWALD AZ EMBER TÖRTÉNETE Lassan száz éve lesz már, hogy Darwin kiadta korszakjel­ző könyvét az ember származá­sáról, s azóta a szakkönyvek és dolgozatok ezrei foglalkoztak ezzel a témakörrel — érdekes módon szinte kizárólag Darwin igazát bizonyítva. Ennek tuda­tában meglepődünk Koenigs­­wald könyvének első mondatán: „Nosce te ipsum” — ismerd meg önmagad. Pedig a szerző­nek igaza van: abban is, hogy az ember lassanként többet tud az őt környező világról, mint sajátmagáról, és különösen ab­ban, hogy a legilletékesebbek, a kutatók igen kevés olyan könyvet írtak, amely a tudomá­nyos hitelesség mellett figyelem­be veszi a nem szakember olva­sók nagy többségének igényét, a közérthetőséget is. Koenigswald bejárta az em­ber történetéről tanúskodó ős­maradványok és eszközök lelő­helyeit (erről szóló könyvét 1961-ben adtuk ki), személyesen tanulmányozta a leleteket, s ne­vét több felfedezéssel örökítette meg. Ebben a könyvében a leletek tükrében foglalja össze az em­ber fejlődésének történetét, az ember elődeitől a mai embertí­pus kialakulásáig. A leletek is­mertetését az egyes fejlődési

Next