Kőrös Endre: Bioszervetlen kémia (Budapest, 1980)

Kőrös Endre: Bioszervetlen kémia A szerves anyagok és az élő szervezet fogalma már évszázadok óta össze­forrott. Az elemek, szervetlen vegyü­­letek biológiai folyamatokban játszott szerepét viszont csak viszonylag rövid ideje vizsgálják. E kutatások eredmé­nyeképpen a szervetlen és a biokémia közötti kapcsolat mind szorosabbá vált, s ez végül egy új határtudomány, a bioszervetlen kémia kialakulásához vezetett. E tudományterület témakö­reivel, megoldott és még tisztázásra váró kérdéseivel ismerteti meg az Olvasót a szerző, az ELTE Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének pro­fesszora. Áttekintést ad az elemeknek a biológiai evolúció során végbement szelektálódásáról, a fémeket is tartal­mazó biokomplexek kialakulásáról. Tárgyalja az elemek élő szervezetbe való beépülését, egyes fémek felhalmo­zódását, majd nagyjából a periódusos rendszer felépítése szerint veszi sorra az egyes elemcsoportokat, és ismerteti biológiai szerepüket. Az elmondottak jobb megértéséhez ad segítséget a komplexkémiai és fontos szerves ké­miai, biológiai fogalmakról szóló össze­foglaló. Érdekes példákat olvashatunk a bioszervetlen kémiában elért ered­mények gyógyításban való alkalmazá­sáról. Végül tájékoztatást kapunk e tu­dományág várható fejlődési irányairól. Gondolat

Next

/
Oldalképek
Tartalom