Nyilasi János: Szervetlen kémia (Budapest, 1975)

Nyilasi János SZERVETLEN KÉMIA A kémia tudományának három nagy területét, az általános, szervetlen és szerves kémiát áttekintő kötetek középső tagját tartja kezében az ol­vasó. Szerzőjének ezzel harmadik, kémiát népszerűsítő könyve jelenik meg kiadónknál. A lexikon meg­határozása szerint a szervetlen ké­mia „a kémiai elemek és a vegyüle­­tek tulajdonságaival, az elemek és vegyületek előállításával, felhaszná­lásával foglalkozó tudományág, amely csupán a szerves vegyületek kérdéseit mellőzi”. Ez a definíció röviden összefoglalja a két nagy részre (elemekre és vegyületekre) ta­golódó mű tartalmát. Külön figyel­met érdemel a tárgyalás módja és mélysége. A szerző előző kötetében az Általános kémiában már ismer­tetett atomszerkezeti alapon, az ott kifejtett általános törvényszerűsé­gekre építve fejti ki mondanivalóját. A tárgyalás menetét a hosszú peri­ódusos rendszer szabja meg, a szerző azonban nem automatikusan az osz­lopok száma, hanem a vegyérték­­elektronok pályatípusa szerint veszi sorra az elemeket. A vegyületek is­mertetésekor különös figyelmet szen­tel a kötés- és rácsviszony oknak. A mű alapos és rendszeres kézikönyv szakemberek és nem szakemberek számára egyaránt, ugyanakkor a kémia iránt érdeklődő olvasókat sok érdekességgel ismerteti meg. Haszon­nal forgathatják a kötetet a közép­iskolai reform bevezetése előtt álló kémiatanárok is. Zt П'Е, GONDOLAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom