Pap Mária - Szépe György (szerk.): Társadalom és nyelv. Szociolingvisztikai írások (Budapest, 1975)

TÁRSADALOM ÉS NYELV SZOCIOLINGVIS ZT1К AI ÍRÁSOK A hatvanas évek előtt nemigen le­hetett szociolingvisztikáról hallani vagy olvasni. Azóta viszont évről­­évre nő a szociolingvisztikai tárgyú könyvek, tanulmánygyűjtemények száma. Vajon mivel magyarázható e ha­tártudomány kialakulása és gyors, látványos fejlődése ? Az okok közt minden bizonnyal szerepel a társa­dalomtudományok integrálásának igénye, a harmadik világ új nem­zeteinek nyelvi problémái és sok más tényező. E kötetben a nyelv­­tudomány XX. századi fejlődésével foglalkozunk röviden, mert a szo­­ciolingvisztika létrejöttének nem egyszerűen egyik, hanem legfonto­sabb oka e fejlődés sajátosságaiban keresendő. Egy határtudomány GONDOLAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom