Pei, Mario: Szabálytalan nyelvtörténet (Budapest, 1966)

Mario Pei az amerikai Columbia egyetem tanára, a romanisztika professzora, aki egész életében azon fáradozott, hogy az ember egyik legfontosabb jellemzőjének, a nyelvnek az életét mennél jobban megismerje, s hogy vizsgálódásá­nak eredményeit mennél szélesebb körben ismertté tegye. A múlt esztendőben féléves tanul­mányutat tehettem az Amerikai Egyesült Államokban. Elutazásom előtt készültem el a The Story of Language magyar fordításával. Az Egyesült Államokban módomban volt Mario Peivel találkozni. Meg­mutatta a The Story of Language különféle idegennyelvű fordításait, s örült, hogy ez a műve most ma­gyarul is megjelenik. Kiderült, hogy már járt Magyarországon. Beszél­getésünk során az embert olyannak találtam, mint írásai is mutatták. Nincs benne fölényesség, az életet bölcs derűvel nézi, a nyelvtudo­mány kitűnő szakembere.

Next