Pólya György: A gondolkodás iskolája. 3., bővített kiadás (Budapest, 1971)

Pólya György A GONDOLKODÁS ISKOLÁJA Az évtizedek óta Ameriká­ban élő világhírű magyar matematikus azt a kérdést vizsgálja könyvében, hogyan lehet megtalálni bármilyen feladat (tudományos prob­léma, matematikai feladat, rejtvény stb.) megoldását. Lényegében helyes megoldás­ra vezető kalauzt ad. Az a célja, hogy segítséget nyújt­son az ötletes gondolkodásra való nevelésben. Könyvét elsősorban matematika ta­nárok és matematikával fog­lalkozó diákok számára írta, de értékes tapasztalatokat ad mindazoknak, akiket ér­dekelnek a felfedezés és megfejtés módszerei. GONDOLAT

Next