Rábai Imre: Elemi matematikai példatár. II. Algebra - geometria (Budapest, 1973)

RÁBAI IMRE ELEMI MATEMATIKAI PÉLDATÁR II. Algebra — geometria Rábai Imre — a Műszaki egyetem matematika tanára — a diákok és tanárok számára is kitűnően használható példa­tár-sorozatot állított össze. A példatár-sorozat második kötete algebrai és geometriai feladatokat tartalmaz. A fel­adatok válogatásánál a szerző messzemenően figyelembe vet­te a jelenlegi érettségi és egye­temi felvételi vizsgák követel­ményeit. Mind az algebra, mind a geometria részhez a példák megoldásához nélkü­lözhetetlen elméleti összefog­lalás — alapismeretek címén — külön megtalálható. A szerző a feladatoknak nem csupán a végeredményét közli, hanem lépésről-lépésre végigvezeti az olvasót a meg­oldás útján. GONDOLAT

Next