Ridnyik, Vitalij Isaakovic: Kvantummechanika mindenkinek (Budapest, 1975)

A kvantummechanika századunk egyik nagy fizikai elmélete. Jelentősége túlmu­tat a fizikán, hiszen a kvantumelmélet ma már a többi természettudományban is jelentős szerepet játszik, és a segítségé­vel kiszámított eredmények egy részét pedig már a műszaki tudományok is alkalmazzák. A filozófia és a kvantum­­elmélet szoros kapcsolata pedig szinte mindenki előtt ismert. Ridnyik műve közérthetően, helyesen, áttekinthetően, egységes elv alapján, él­vezetesen tárgyalja a kvantummechanika valamennyi problémáját, kitűnően szem­léltetve a kvantumelmélet irányító sze­repét a világ dolgainak megértésében.

Next