Rüchardt, Eduard: A látható és láthatatlan fény - Studium Könyvek 37. (Budapest, 1962)

A LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN FÉNY Dr. Eduard Rüchardt, a müncheni egyetem tanára igen sokakat érdeklő kér­déshez nyúlt, amikor A látható és láthatatlan fény c. könyvét megírta. Ámióta az első gázlámpák kigyúl­­tak a nagyvárosi utcákon, a fény mind nagyobb szerepet tölt be életünkben. Mi, a késői utódok nemcsak a lát­ható fény, hanem a láthatat­lan fény birtokosai is va­gyunk. Felhasználjuk a röntgensugarakat, nap mint nap élvezzük a rádiót és televíziót, ismerjük a radar­sugarak nagyszerű szerepét a repülésnél és távoli boly­gókról mesélnek a színkép­­vonalak. — A látható és lát­hatatlan fény viselkedésé, tulajdonságai, törvénysze­rűségei és alkalmazása a fi­zika egyik érdekes fejeze­tébe, a fénytanba tartozik. Ebbe vezeti be az olvasót Rüchardt professzor nagy hozzáértéssel és ötletesség­gel. dr. E. Rüchardt GONDOLAT

Next