Szabadváry Ferenc: Az elemek nyomában (Budapest, 1961)

Szabadváry Ferenc AZ ELEMEK NYOMÁBAN A ma ismeretes 102 kémiai elem megismerése több ezer évig tar­tott. Néhány ezer év előtt az első fémek előállításával lépett ki az ember az őskorszakból és kezdte meg a belőlük előállított bronz- és vasszerszámokkal a föld leigázá­sát, az emberi civilizáció felépí­tését. A transznrán elemek mes­terséges előállításával lépett az ember abba a korszakba, hogy nekikezdhet a világűr meghódí­tásának. Az egyes elemek felfedezésének sokszor nagyon érdekes, az embe­riség egész történelmén átvonuló történetét ismerteti ebben a könyv­ben a szerző. Megismertet ben­nünket az elem fogalmának fejlő­désével, az elemek elnevezésének érdekességeivel, az egyes elemek felfedezésének körülményeivel, a nem ritkán hozzá kapcsolódó el­sőbbségi vitákkal. A felfedezés történetén kívül a fontosabb ele­mek gyártásáról, gazdasági jelen­tőségéről és természeti előfordu­lásairól is képet nyer az olvasó. GONDOLAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom