Taube, Pjotr Rejngoldovics - Rugyenko, Jevgenyij Ivanovics: A hidrogéntől a mesterséges elemekig (Budapest, 1972)

P. В. Taube — J. I. Rugyenko A hidrogéntől a mesterséges elemekig A két szovjet professzor műve négy kiadásban jelent meg hazá­jában, s eddig már több nyelvre lefordították. A népszerű, köz­érthető stílusban megírt könyv a periódusos rendszer alapján te­kinti át az összes elemet, ismer­teti fizikai, kémiai sajátosságai­kat, előfordulásukat, felhaszná­lásukat, felfedezésüket, fontosabb vegyületeiket. A szerzők sokszor mondanak el egy-egy kultúrtör­téneti érdekességet, ezzel nem­csak színessé, elevenné teszik mű­vüket, hanem emberközelbe is hozzák ezt a száraznak tűnő, el­vont tudományágat. Növekvő rendszám szerint veszik sorba az elemeket, mindegyikükről külön­álló cikkben számolnak be. így a könyv mintegy a kémiai elemek „kisenciklopédiája”, amelyben könnyen utána lehet nézni egy­­egy felmerülő problémának. Az olvasók hézagpótló művet kap­nak a kezükbe e kötettel, amely a kémia iránt érdeklődő nem szakemberek számára nemcsak hasznos, hanem érdekes, szórakoz­tató olvasmány is lesz. W í- í [. 1 -f I if Г Gondolat

Next

/
Oldalképek
Tartalom