Tölgyessy György: Az atomkorszak detektívjei (Budapest, 1977)

Az állami díjas szerző ismeretterjesztő könyve érdeke­sen és sokoldalúan, gazdag képanyaggal illusztrálva mutatja be az analitikai vegytan lényegét és gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit. Az olvasó megismerked­het a ma már alkalmazott nukleáris analitikai mód­szerek fejlesztésének történetével és felhasználásának módjával. Nyomon követheti például a holdfelszín analízisét, gyilkosságok felderítését aktivizált hajszálak segítségével, festményhamisítók leleplezését, régészeti leletek korának meghatározását, nyersanyag-lelőhelyek felkutatását — képet alkothat egy fiatal, modern tudo­mányág meghökkentő eredményeiről és káprázatos lehetőségeiről.

Next