Zaborov, M. A.: A keresztes háborúk (Budapest, 1958)

Zaborov A KERESZTES HÁBORÚK A XI. század vége felé hatal­mas tömegek indultak el Eu­rópa országaiból Kelet felé, hogy a Szentföldet elhódítsák a hitetlenektől. Uralkodók, lo­vagok, papok, parasztok és koldusok - a középkori Eu­rópa minden jellegzetes ré­tege képviselve volt e töme­gekben. A keresztesháborúk évtizedeken keresztül, még a XIII. században is meg-meg­­ismétlődtek. S a sok milliónyi arany, a tengernyi vér árán mindössze annyi valósult meg, hogy a velencei kalmárok megszedték magukat, a hatal­mas és erős Bizánc, Európa keleti védőbástyája pedig meg­gyengült, és hamarosan az osz­mán-törökök ölébe hullott. Évszázadok óta kutatják a tu­dósok, hogy mi indította a pá­pákat, királyokat, lovagokat és parasztokat e hadjáratokra? Vajon vallásos okai voltak-e, vagy a kalmárok érdekeiért folytak? Hősök vagy banditák voltak-e résztvevői? Korszakos mérföldkövek voltak e háborúk, vagy csak epizódok a történelem árjában? Mindezeket a kérdéseket elemzi e kötet szerzője, leírja a történelmi eseményeket, idézi a forrásokat és értékeli a keresztesháborúk régebbi és újabb feldolgozásait. Két ki­tűnő térkép könnyíti meg az olvasó tájékozódását,

Next