Balas, Egon: A szabadság vonzásában. Veszélyes utazás fasizmuson és kommunizmuson át (Budapest, 2002)

Még az országhatárokon, politikai rendsze­reken átívelő életutakban minden korábbi­nál gazdagabb huszadik században is ritkaság­­számba megy az olyan tanulságos, fordulatos pá­lya, mint amilyet ennek a széles politikai és emberi háttérrel felrajzolt önéletírásnak a szerzője járt be. E könyv lapjait forgatva a je­lenleg az Egyesült Államokban élő és alko­tó nemzetközi hírű matematikus professzor, operációkutató 1922-től 1966-ig tartó kelet­európai életének lehetünk tanúi. Egon Balas — akkoriban még Blatt Egon, később átmenetileg Balázs Egon, majd Egon Bala§ — 1922-ben született Kolozsvárott, ma­gyar zsidó családban. Kamaszként meg kellett élnie addig biztosnak érzett, meghitt világá­nak megingását, majd összeomlását, ez után pedig azt is, hogy kétségbe vonják jogát a puszta léthez. Merész volt, ügyes és korához képest érett gondolkodású, nem menekülni próbált, hanem csatlakozott az antifasiszta el­lenállókhoz. Lebukott, elszenvedte a kínval­latásokat és a börtönt. A Margit körúti fogház evakuálásakor megszökött, s kalandfilmbe il­lő helyzetekből kivágva magát hazatérhetett a háború utáni Kolozsvárra — népes családja egyetlen túlélőjeként. Ilyen előzmények után szinte természetes, hogy aktív tevékenységet kezdett a Román Kommunista Pártban, ahol rövid idő alatt hivatásos pártmunkást csinál­tak belőle. Ő azonban nem érte be ennyivel, hajtotta a tudásszomj, ismét tanulni kezdett, hogy diplomás közgazdász lehessen. Nem mellékesen ebben az időben rálelt életre szó­ló társára - ez a könyv nemcsak kordokumen­tum, hanem egy mai Rómeó és Júlia sok próbát kiálló szerelmének szemérmes króni­kája is.

Next