Batta András: Opera. Zeneszerzők. Művek. Előadóművészek (Budapest, 2006)

lsötétül a nézőtér, a zenekari árokból halk zene szól, lassan fölmegy a függöny... Csodás, ismeretlen világ tárul elénk. Lélegzet-visszafojtva figyeljük a hol érzelmes, hol megrendítő jele­neteket, belesünk az emberi lélek mélységeibe, hagyjuk, hogy a lendületesen áradó dallamok magukkal ragadjanak, végül pedig hosszan, lelkesen tapsolunk. Egy este az Operában. Felejt­hetetlen, sokszínű színházi élmény - immár négy­száz éve az európai kultúra része. ezen kötet a színházkedvelők újabb és újabb nemzedékeinek segít megismerni, megszeretni az operát. Az olvasó minden fontos ismeretet megtalál benne: mintegy 130 zeneszerző több mint 300 művének részletes leírását, nemzetközi szakírók érdekes írásait az egyes művek keletkezés­­történetéről, zenei jellegzetességeiről vagy hang­­szereléséről, de olvashat a bemutatók nehézségei­ről, valamint az operaszínpad egykori és mostani csillagairól is. Az ismeretekben gazdag, izgalmas felfedezőutat az opera máig eleven varázsa teszi élvezetessé. Öbb mint 1500 felvétel rajzol színes képet az opera összművészeti műfajáról - köztük számos, még soha, sehol nem közölt díszletterv, történeti illusztráció, szerepfotó, énekesportré és nemzetközi hírű társulatok előadásairól készült felvételek. A gazdag képanyagot több száz kotta­részlet, lejegyzett operaslágerek és zenei vezér­motívumok egészítik ki, pontos és eleven képet adva a legösszetettebb színpadi műfajról. kötet függelékében a zenei alapfogalmakat megvilágító minilexikon és az operával kapcso­latos könyvajánlat mellett részletes adatbázis található a műcímek, a kották és az ősbemutatók jegyzékével, személynév- és tárgymutatóval.

Next