Bauer, Hermann: Barokk (Budapest, 2007)

a szerzők Hermann Bauer 1955-ben készítette el a rokokóról szóló doktori disszertációját. 1969-től 1973-ig a salzburgi, majd 1973 és 1994 között a müncheni egyetem professzora volt. Számos műve jelent meg a 16-17. század európai művészetéről. Andreas Prater 1974-ben doktorált a salzburgi egyetemen. Disszertációját Michelangelo Medici­­kápolnájáról írta 1984-ben Caravaggióról szóló értekezésével jutott előadói álláshoz a müncheni egyete­men. 1994 óta a freiburgi egyetem művészettörténeti tanszékének vezetője, a szerkesztő Ingo F. Walther Frankfurt am Mainban és Münchenben tanult irodalomtörténetet, művészettör­ténetet és középkortudományt. Számos monográfiát szerkesztett 19-20. századi művészekről. Emellett több középkori művészettel foglalkozó kötet szerzője. Ilyen a Codices illustres - The world’s most famous illuminated manuscripts, amely a TASCHEN kiadásában jelent meg 2001-ben. „Egy festmény színei, úgymond, a szem elcsábítását célzó csapdák, ahogy egy költemény megejtő szépsége is elbájolja a fület.” Nicolas Poussin A borítón: CARAVAGGIO Bacchus, 1598 k. Olaj, vászon, 98 x 85 cm Firenze, Galleria degli Uffizi

Next