Becks-Malorny, Ulrike: Paul Cézanne, 1839-1906. A modernizmus előfutára (Budapest, 2012)

Next