Berend T. Iván: Terelőúton. Szocialista modernizációs kísérlet Közép- és Kelet-Európában, 1944-1990 (Budapest, 1999)

B­E­R­e­n­d­t. i­u­n­n KÖZÉP- ÉS HÖLGT-EURÓPA 1944-1990 V­i­n­c­e Kiadó

Next