Akadémiai Digitális Archívum

A gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia szellemi műhelyében született és az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950–1996 közötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból. Az Akadémiai Kiadó élő címei a folyamatosan bővülő MeRSZ (https://mersz.hu) adatbázisban érhetők el.

A mintegy fél évszázad 8 ezer kötetének 2,5 millió oldalát felölelő archívum célja, hogy e páratlanul gazdag könyvtermés széles körben kutathatóvá váljék.

Sorozatok

Könyvek

Zsilka János: Jelentés-integráció

Budapest, 1978

Zsilka János: A magyar mondatformák rendszere és az esetrendszer. Tárgyas mondatszerkezetek

Budapest, 1966

Zsilka János: A nyelvi mozgásformák dialektikája. A nyelvi rendszer szerves, hipotetikus és homoszintaktikai síkja

Budapest, 1973

Zsilka János: Nyelvi rendszer és valóság

Budapest, 1971

Zsilka János: Tautologikus egységek a nyelvben. Nomen abstractum - a szerves rendszer bomlása: N(abstr.)-S

Budapest, 1987

Zsilka Tibor: Stilisztika és statisztika

Budapest, 1974

Zsirai Miklós: A modern nyelvtudomány magyar úttörői

Budapest, 1953

Zsirai Miklós: Osztják (chanti) hősénekek. Reguly A. és Pápay J. hagyatéka II.

Budapest, 1951

Zsoldos Jenő: Szemere Samu kilencvenedik születésnapjára

Budapest, 1972

Zsoldos Márta: Gyengén tanuló kisiskolások családi és iskolai megítélése. Egy empirikus kutatás tapasztalata

Budapest, 2003

Zsolnai Tibor: Die chemotherapeutischen und pesticiden Wirkungen der Thiolreagenzien

Fordító: Faragó Ádám
Budapest, 1975

Zsolt J. - Pazonyi B. - Novák E. - Pelc A.: Az élesztők - Saccharomycetaceae (I/9.)

Budapest, 1961

Acta Tertii Conventus Medicinae Internae Hungarici

Budapest, 1965

Advances in epitaxy and endotaxy

Budapest, 1990

Az ágazati kapcsolati mérlegek összeállításának és felhasználásának kérdései. A Budapesten 1961. június 1-5. között tartott Statisztikai Tudományos Konferencia „A” tagozatának anyaga

Budapest, 1962

Az Alföld földtani felépítésének kérdései. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya Földtani Bizottsága által 1952. évi szeptember 26, 27 és 28-án tartott alföldi kongresszus

Budapest, 1953

Az állampolgárok alapjogai és kötelességei

Budapest, 1965

Allergija i allergicseszkie zabolevanija 1.

Budapest, 1966

Allergija i allergicseszkie zabolevanija 2.

Budapest, 1966

Az állóeszköz-gazdálkodás időszerű kérdései. 2. Nemzetközi Állóeszköz-gazdálkodási Szimpózium, 1967. április 18-22.

Budapest, 1968

Anyanyelvi műveltségünk. A pécsi Nyelvművelő Konferencia anyaga

Budapest, 1960

Az aspiránsképzésre és a tudományos minősítésre vonatkozó hatályos jogszabályok

Budapest, 1960

Atommaglexikon

Budapest, 1963

Bence Szabolcsi septuagenario

Budapest, 1969

Bericht über die internationale Konferenz zum Andeken Joseph Haydns, veranstaltet von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest, 17-22 September 1959

Budapest, 1961

Bericht über die zweite Internationale Musikwissenschaftliche Konferenz Liszt - Bartók, Budapest, 1961

Budapest, 1963

Bibliographie der Zoologie im Karpatenbecken 1900-1925

Fordító: Czukor Mária
Budapest, 1966

Bibliographie d'oeuvres choisies de la science historique hongroises 1945-1959

Budapest, 1960

The black locust

Budapest, 1988

Budai török számadáskönyvek 1550-1580

Fordító: Káldy-Nagy Gyula-Fekete Lajos
Budapest, 1962

Budalex '88. Proceedings. Papers from the 3rd International Euralex Congress, Budapest, 4-9 September 1988

Budapest, 1990

A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása. Az újgörög nevek magyar helyesírása

Budapest, 1985

A civilizációs betegségek kórtana

Budapest, 1969

Codices Latini medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapestinensis

Budapest, 1961

Colloque International sur l'Analyse par Activation de Tres Faibles Quantites d'Elements. Saclay, 2-9 octobre 1972

Budapest, 1974

Colloquium on Applications of Mathematics to Economics. Budapest, 18-22. June, 1963

Budapest, 1965

Colloquium on the Foundations of Mathematics, Mathematical Machines and Their Applications. Tihany, 11-15. Sept. 1962

Budapest, 1965

Contests in higher mathematics. Hungary, 1949-1961. In memoriam Miklós Schweitzer

Budapest, 1968

The control of poliomyelitis by live poliovirus vaccine. [studies on mass vaccinations at the 9. Hungarian-Soviet Medical Conference, Sept. 28-30, 1960

Budapest, 1961

Cytochrome P-450, biochemistry, biophysics and induction. Proceedings of the 5th International Conference on Cytochrome P-450 held in Budapest, 1985

Budapest, 1985

Dante a középkor és a renaissance között. Emlékkönyv Dante születése 700. évfordulójára

Budapest, 1966

Debreceni diákirodalom a felvilágosodás korában

Budapest, 1964

Deuxieme Congres Mathematique Hongrois 1.

Budapest, 1961

Deuxieme Congres Mathematique Hongrois 2.

Budapest, 1961

Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon

Budapest, 1967

Doklad o rabote Meždunarodnogo simpoziuma po prepodavaniû matematiki v škole

Budapest, 1963

Dolgozatok a magyar irodalmi nyelv és stílus történetéből

Budapest, 1960

Early Manifestations of Conditioning. Budapest, July 2-3, 1963.

Budapest, 1965

Ecology of an oak forest in Hungary,. Results of „Sikfőkut Project” . 1. Structure, primary production and mineral cycling

Budapest, 1985

Electrical measuring instruments and measurements

Fordító: Karsa Béla
Budapest, 1967

KBART