Akadémiai Digitális Archívum

[1] Kocsis Károly: A mezőgazdasági villamosenergia-gazdálkodás fejlesztése

Budapest, 1972

[2] Jelinek István: A sertéstartó telepek kialakításának műszaki-technológiai kérdései hőtechnikai szempontból

Budapest, 1972

[3] Sitkei György: A mezőgazdasági járószerkezetek méretezési módszerei

Budapest, 1972

[4] Tomory László: A szarvasmarhatartás telepeinek műszaki-technológiai kérdései

Budapest, 1973

[5] Bölöni István: A kalapácsos darálók egyes gépüzemtani és elméleti összefüggései

Budapest, 1973

[6] Gönczi Iván: A technikai és gazdasági rendszerek összhangja a mezőgazdasági vállalatokban

Budapest, 1974

[7] Bánházi Gyula: A gépi fejés hatékonyságának növelése és automatizálása

Budapest, 1975

[8] Csávás Imre et al.: A hígtrágya kezelési módszereinek vizsgálata szakosított sertéstelepeken

Budapest, 1975

[9] Karai János: A termesztőberendezések szellőztetésének gépészeti kérdései

Budapest, 1975

[10] Soós Pál: A cukorrépamagtermesztés gépesítése, a vetőmag előkészítése

Budapest, 1975

[11] Bakos István: A szőlőbetakarítás gépesítése

Budapest, 1976

[12] Szendrő Péter: A járvaszecskázó gépekben lejátszódó silókukorica-aprítási folyamat elemzése

Budapest, 1976

[13] Komka Gyula: Egyszintes terménytárolók és szerkezeti megoldásaik

Budapest, 1976

[14] Grabner György: Állattartó épületek klímavizsgálati módszere

Budapest, 1976

[15] Tóth László: Tehenészeti telepek műszaki-ökonómiai értékelése

Budapest, 1976

[16] Hajdú József: Az élőmunka- és az anyagráfordítás csökkentése a cukorrépa-termelésben

Budapest, 1976

[17] Csath András: A nagyüzemi tehenészeti telepek információrendszerének számítógépes szervezési koncepciója

Budapest, 1976

[18] Jóri J. István: Talajművelő gépek teljesítménynövelési irányai

Budapest, 1977

[19] Demes György: Nagy szórásszélességű műtrágyaszóró tárcsák

Budapest, 1977

[20] Zágoni György: Vontatott takarmánykeverő kiosztók

Budapest, 1976

[21] Mester László: Kohézió nélküli szemcsés anyagok fizikai-mechanikai elméletének alapjai

Budapest, 1977

[22] Remsei Nándor: A mezőgazdasági gépek hibamegelőző javításának tervezése

Budapest, 1977

[23] Nagy Sándor: Klón-alanyok szaporítására alkalmas villamos padlófűtés

Budapest, 1978

[24] Szalay Zsigmond: Gabonavető szerkezetek keresztirányú adagolásegyenletessége

Budapest, 1978

[25] Tóth László: Nagyüzemi szarvasmarha-hizlaló telepek műszaki-ökonómiai értékelése

Budapest, 1978

[26] Csermely Jenő: Lucernasilók hőtechnikai vizsgálata

Budapest, 1978

[27] Hajdú József: Cukorrépamagot szemenként vető gépek vizsgálata

Budapest, 1978

[28] Buzás László: Gépesített burgonyatermesztési technológiák műszaki-ökonómiai összehasonlítása

Budapest, 1978

[29] Benczik László: Átmeneti felületek szerkesztése és kiterítése

Budapest, 1978

[30] Sembery Péter: Mezőgazdasági szemes és szálas anyagok dielektromos jellemzői

Budapest, 1979