Akadémiai Digitális Archívum

Csete László: Munkadíjazás, önköltség és gazdaságosság a mezőgazdaságban

Budapest, 1961

Dimény Imre: Mezőgazdaságunk traktorszükségletét meghatározó tényezők

Budapest, 1961

Erdei Ferenc: Üzemszervezési kérdések a szocialista mezőgazdasági nagyüzemben

Budapest, 1961

Pósvai Lajos: Gazdaságos takarmányadagok összeállítása grafikus eljárással

Budapest, 1961

Witthen Béla: A jövedelmezőség vizsgálata a termelőszövetkezetekben

Budapest, 1961

Erdei Ferenc: Nagykőrös város mezőgazdasági fejlesztése. A távlati mezőgazdasági tervezés módszere

Budapest, 1962

Jankó József: A takarmányozási költség csökkentésének lehetőségei és eszközei a tehenészetben

Budapest, 1962

Manczel Jenő: Szarvasmarhatenyésztésünk és takarmánytermelésünk helyzete és tájbeli eltérései

Budapest, 1962

Pataky Ernő: Tudományos vívmányok alkalmazása a mezőgazdaságban

Budapest, 1962

Sebestyén József: Matematikai módszerek alkalmazása a mezőgazdasági termelés vizsgálatában

Budapest, 1962

Szabó Ferenc: A termelőszövetkezeti közös és háztáji gazdaságok kapcsolata

Budapest, 1962

Tildi István: A szabadtartásos növendékmarhanevelés gazdaságossága

Budapest, 1962

Biró Ferenc: A pénzbeni munkadíjazás rendszere és alkalmazása a termelőszövetkezetekben

Budapest, 1963

Gönczi Iván: A mezőgazdasági üzem vonóerejének összetétele

Budapest, 1963

Kölber László: A munkatermelékenység az állami gazdaságok néhány növénytermelési ágazatában

Budapest, 1963

Berend Iván: A mezőgazdasági beruházások gazdaságossága

Budapest, 1964

Erdei Ferenc (szerk.): Távlati üzemi tervezés a mezőgazdaságban. Solt község és a Szikra Termelőszövetkezet gazdasági fejlesztése

Budapest, 1964

Tildi István: Az öntözéses gyepgazdálkodás szervezési és gazdaságossági kérdései

Budapest, 1964

Vágó József: A nagyüzemi baromfitartás néhány jövedelmezőségi kérdése. Pecsenyecsirke-nevelés és tojástermelés

Budapest, 1964

Szalóczy Bálint: Az esőszerű öntözés gazdaságosságának vizsgálata

Budapest, 1965

Szénay László: Állattenyésztésünk fejlesztésének főbb közgazdasági és üzemgazdasági kérdései

Budapest, 1965

Tótth Jenő: A takarmánytermelés szervezése mezőségi talajú gazdaságokban

Budapest, 1965

Tőzsér János: Az öntözéses termelés gazdaságossága a termelőszövetkezetekben

Budapest, 1965

Csete László (szerk.): A többszektoros távlati üzemfejlesztési tervezés kérdései. (a kiskőrösi járás példája alapján)

Budapest, 1966

Erdei Ferenc: A mezőgazdasági üzemszervezés néhány elméleti és gyakorlati kérdése

Budapest, 1966

Kopcsó István: A gyümölcstermelés technológiájának fontosabb tervezési és üzemszervezési vonatkozásai

Budapest, 1966

Árvai László: A nagyüzemi kukoricatermelés fontosabb munkaszervezési kérdései

Budapest, 1967

Burgert Róbert: Üzemvezetési problémák az állami gazdaságokban

Budapest, 1967

Frigyesy Ferenc: A termőhelyi alkalmasság megállapítása a zöldségtermelésben

Budapest, 1967

Gouth Ernő: Üzemszervezési tapasztalatok hat állami gazdaságban

Budapest, 1967