Akadémiai Digitális Archívum

[1] Pál Lénárd: Újabb irányzatok a szilárdtestkutatásban. Gondolatok a hazai szilárdtestkutatásról

Budapest, 1976

[2] Fazekas Patrik et al.: Amorf félvezetők

Budapest, 1977

[3] Siklós Tivadar (szerk.): Szemelvények a hazai szilárdtestkutatások eredményeiből

Budapest, 1977

[4] Fazekas Patrik - Watterich Andrea: Antiferromágnesség és szimmetriasértés/Ponthibák adalékolt alkáli-halogenidekben

Budapest, 1978

[5] Gergely György (szerk.): Szilárdtestfelület-vizsgálatok új módszerei I.

Budapest, 1979

[6] Siklós Tivadar (szerk.): Szilárdtestfelület-vizsgálatok új módszerei II.

Budapest, 1979

[7] Bata Lajos: Folyadékkristályok - új anyagok a tudományos kutatás és a gyakorlati felhasználás számára

Budapest, 1980

[8] Evva Ferenc: A fotográfiai rejtett kép

Budapest, 1980

[9] Siklós Tivadar (szerk.): Anyagtudomány és gyakorlat

Budapest, 1980

[10] Szép Iván - Forgács Gábor: Töltéstárolás és töltéstovábbítás szigetelő-félvezető rétegszerkezetekben

Budapest, 1980

[11] Siklós Tivadar (szerk.): Az alumínium félgyártmánygyártás várható fejlődése és kutatási-műszaki fejlesztési irányai

Budapest, 1981

[12] Evva Ferenc: Elektrofotográfia

Budapest, 1983

[13] Siklós Tivadar (szerk.): Szuperionos vezetők

Budapest, 1984

[14] Beleznay Ferenc: A félvezetők sávszerkezet-számolásainak aktuális kérdéseiről

Budapest, 1985

[15] Siklós Tivadar (szerk.): Egykristálynövesztés Czochralski-módszerrel

Budapest, 1986

[16] Siklós Tivadar (szerk.): Szilárd felületek atomsugaras vizsgálata

Budapest, 1986

[17] Mizsei János - Harsányi József: Félvezetős kémiai érzékelők

Budapest, 1987

[18] Budincsevics Andor: Ipari oxidkerámiák

Budapest, 1987

[19] Siklós Tivadar (szerk.): A vas- és acélgyártás helyzete, várható fejlődése és kutatási-fejlesztési irányai I.

Budapest, 1988

[20] Siklós Tivadar (szerk.): A vas- és acélgyártás helyzete, várható fejlődése és kutatási-fejlesztési irányai II.

Budapest, 1988

[21] Siklós Tivadar (szerk.): Új félvezetők/GaAs és rokon anyagai

Budapest, 1989

[22] Siklós Tivadar (szerk.): Fémek elektronszerkezete és mágneses tulajdonságai/Fraktálnövekedés

Budapest, 1990

[23] Siklós Tivadar (szerk.): Erősen korrelált elektronállapotok nehéz fermionos rendszerekben és szemcsés szupravezetőkben

Budapest, 1991

[24] Siklós Tivadar (szerk.): A felületkutatás helyzete hazánkban. Helyzetfelmérő tanulmány

Budapest, 1992