Akadémiai Digitális Archívum

[30] Párducz Mihály: A szarmatakor emlékei Magyarországon

Budapest, 1950

[31] Fettich Nándor: Régészeti tanulmányok a késői hun fémművesség történetéhez

Budapest, 1951

[32] Fettich Nándor: A szeged-nagyszéksósi hun fejedelmi sírlelet

Budapest, 1953

[33] Párducz Mihály (szerk.): Intercisa 1. Dunapentele - Sztálinváros története a római korban

Budapest, 1954

[34] László Gyula: Études archéologiques sur l'histoire de la société des Avars

Budapest, 1955

[35] Banner János: Die Péceler Kultur

Fordító: Reményi Józsefné
Budapest, 1956

[36] Borzsák István (szerk.): Intercisa 2. (Dunapentele) Geschichte der Stadt in der Römerzeit

Fordító: Kende Jenő
Budapest, 1957

[37] Dombay János: Die Siedlung und das Gräberfeld in Zengővárkony. Beiträge zur Kultur des Aeneolithikums in Ungarn

Fordító: Mozsolics Amália
Budapest, 1960

[38] Csallány Dezső: Archäologische Denkmäler der Gepiden im Mitteldonaubecken 454-568 u. Z.

Fordító: Pusztai János
Budapest, 1961

[39] Török Gyula: Die Bewohner von Halimba im 10. und 11. Jahrhundert

Fordító: Rátz Ottó
Budapest, 1962

[40] Kovrig Ilona: Das awarenzeitliche Gräberfeld von Alattyán

Fordító: Gottschlig Ferenc
Budapest, 1963

[41] Cs. Sós Ágnes: Die Ausgrabungen Géza Fehérs in Zalavár

Fordító: Pusztai János
Budapest, 1963

[42] Bognárné Kutzián Ida: The copper age cemetery of Tiszapolgár-Basatanya

Fordító: Dienes Gedeon
Budapest, 1963

[43] Vértes László (szerk.): Tata. Eine mittelpaläolithische Travertin-Siedlung in Ungarn

Fordító: Rácz Ottó
Budapest, 1964

[44] Patek Erzsébet: Die Urnenfelderkultur in Transdanubien

Fordító: Vértesné Meller Ágnes
Budapest, 1968

[45] Kalicz Nándor: Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. Abriss der Geschichte des XIX-XVI. Jahrhunderts v. u. Z.

Fordító: Fettich Nándor
Budapest, 1968

[46] Erdélyi István: Das Gräberfeld von Newolino. Ausgrabungen von A. V. Schmidt und der archäologischen Kama-Expedition

Fordító: Fettich Nándor
Budapest, 1969

[47] Bónis Éva: Die spätkeltische Siedlung Gellérthegy-Tabán in Budapest

Fordító: Rátz Ottó
Budapest, 1969

[48] Bognárné Kutzián Ida: The early copper age Tiszapolgár culture in the Carpathian Basin

Fordító: Dienes Gedeon
Budapest, 1972

[49] Bóna István: Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen

Fordító: Pätzke, Henning, Vértesné Meller Ágnes
Budapest, 1975