Akadémiai Digitális Archívum

[1] Kulcsár Péter: Bonfini magyar történetének forrásai és keletkezése

Budapest, 1973

[2] Dán Róbert: Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyarországon

Budapest, 1973

[3] Szabó György: Abafáji Gyulay Pál

Budapest, 1974

[4] Kathona Géza: Fejezetek a török hódoltsági reformáció történetéből

Budapest, 1974

[5] Bálint Sándor: Szeged reneszánsz kori műveltsége

Budapest, 1975

[6] Zoványi Jenő: A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig

Budapest, 1977

[7] Botta István: Melius Péter ifjúsága. A magyarországi reformáció lutheri és helvét irányai elkülönülésének kezdete

Budapest, 1978

[8] Bitskey István: Humanista erudíció és barokk világkép. Pázmány Péter prédikációi

Budapest, 1979

[9] Szczucki, Lech: Két XVI. századi eretnek gondolkodó. Jacobus Palaeologus és Christian Francken

Fordító: Varsányi István, Schulek Tibor
Budapest, 1980

[10] Csapodi Csaba: A Janus Pannonius-szöveghagyomány

Budapest, 1981

[11] Mészáros István: XVI. századi városi iskoláink és a „studia humanitatis”

Budapest, 1981

[12] Vásárhelyi Judit: Eszmei áramlatok és politika Szenczi Molnár Albert életmüvében

Budapest, 1985

[13] Dán Róbert: Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon

Budapest, 1987

[14] Balázs Mihály: Az erdélyi antitrinitarizmus az 1560-as évek végén

Budapest, 1988

[15] Téglásy Imre: A nyelv- és irodalomelmélet kezdetei Magyarországon: Sylvester Jánostól Zsámboky Jánosig

Budapest, 1988

[16] Király Erzsébet: Tasso és Zrínyi. A „Szigeti veszedelem” olasz epikai modelljei

Budapest, 1989

[17] Fodor István: Oláh Miklós Hungariája. Egy eddig ismeretlen kézirat és a magyar nyelvi adatok tanulságai

Budapest, 1990