Akadémiai Digitális Archívum

[1] Cukor György: Hosszútávú tervezés az iparban

Budapest, 1971

[2] Deák Anna: Vállalati pénzgazdálkodás és pénzügyi tervezés

Budapest, 1972

[3] Kéri Tamás: Az iparvállalat rugalmassága

Budapest, 1972

[4] Botos Balázs: A bizonytalanság figyelembevétele az iparvállalatok beruházási döntéseiben

Budapest, 1973

[5] Kiss Tibor: A szocialista nemzetközi vállalat

Budapest, 1974

[6] Mód Aladárné - Kozák Gyula: A munkások rétegződése, munkája, ismeretei és az üzemi demokrácia a Dunai Vasmű két gyárrészlegében

Budapest, 1974

[7] Harsányi István: A szervezés és vezetés tudományos alapjairól. Irányzatok - iskolák

Budapest, 1974

[8] Viszt Erzsébet: A munkaerő szakmai mobilitása

Budapest, 1975

[9] Ványai Péterné: A munkások teljesítményét befolyásoló tényezők

Budapest, 1978

[10] Román Zoltán (szerk.): Iparpolitika a tőkésországokban. Életmód, szabadidő, nevelés

Budapest, 1978

[11] Sternthal János: Termelési kooperáció a gépiparban

Budapest, 1979

[12] Szita Éva: A lemaradó ágazatok a fejlett tőkésországokban

Budapest, 1980

[13] Botos Balázs - Papanek Gábor: Az ipari termelési szerkezet fejlesztése

Budapest, 1982

[14] Bélyácz Iván: Az állóeszköz-állomány korszerűsítési folyamata

Budapest, 1983

[15] Papanek Gábor (szerk.): A középtávú tervezés iparvállalatainknál

Budapest, 1986

[16] Kiefer Márta: Értékesítési csatornák és vállalati kapcsolatok a feldolgozó iparban

Budapest, 1987

[17] Román Zoltán - Zala Júlia - Viszt Erzsébet: Merre halad a magyar ipar?. Két tanulmány a hosszú távú tervezéshez

Budapest, 1988

[18] Schleicher Imre: A szellemi létszám arányát befolyásoló tényezők az iparvállalatoknál

Budapest, 1990