Akadémiai Digitális Archívum

[62] Schweitzer Pál: Ember az embertelenségben. A háborús évek Ady-verseinek szimbolikus motívum-csoportjai

Budapest, 1969

[63] Horváth János: Vörösmarty drámái. Egyetemi előadás 1942/43. 2. és 1943/44. 1-2. félév

Budapest, 1969

[64] Fekete Sándor: Petőfi, a vándorszínész

Budapest, 1969

[65] Balogh László: Asztalos István

Budapest, 1969

[66] Birnbaum Marianna D.: Elek Artur pályája

Budapest, 1969

[67] Barla Gyula: Kemény Zsigmond főbb eszméi 1849 előtt

Budapest, 1970

[68] Tamás Anna: Az Életképek 1846-1848

Budapest, 1970

[69] Erdélyi Ilona, T.: Irodalom és közönség a reformkorban. Regélő Pesti Divatlap

Budapest, 1970

[70] Lukács Borbála: Szellemtörténet és irodalomtudomány. Vázlatok a Minerva köréből

Budapest, 1971

[71] Németh G. Béla: Tragikum és történetfelfogás. A századvégi tragikum-vita

Budapest, 1971

[72] Bán Imre: Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI-XVIII. században

Budapest, 1971

[73] Pór Péter: Konzervatív reformtörekvések a századforduló irodalmában. Justh Zsigmond és Czóbel Minka népiessége

Budapest, 1971

[74] Kőháti Zsolt: Sárközi György

Budapest, 1971

[75] Katona Béla: Krúdy Gyula pályakezdése

Budapest, 1971

[76] Bényei Miklós: Eötvös József olvasmányai

Budapest, 1972

[77] Fekete Sándor: Petőfi romantikájának forrásai

Budapest, 1972

[78] Agárdi Péter: Rendiség és esztétikum. Gyöngyösi István költői világképe

Budapest, 1972

[79] Mályusz Elemér: Királyi kancellária és krónikaírás a középkori Magyarországon

Budapest, 1973

[80] Hopp Lajos: A Rákóczi-emigráció Lengyelországban

Budapest, 1973

[81] Dersi Tamás: A századvég katolikus sajtója

Budapest, 1973

[82] Martinkó András: Költő, mű és környezet. Kérdőjelek a Petőfi-irodalomban

Budapest, 1973

[83] Péter Katalin: A magyar nyelvű politikai publicisztika kezdetei. A Siralmas panasz keletkezéstörténete

Budapest, 1973

[84] Sivirsky Antal: Magyarország a XIX. századi holland irodalom tükrében

Budapest, 1973

[85] Török Gábor: Lírai igefüggvények stilisztikája

Budapest, 1974

[86] Pór Anna: Balog István és a XIX. század elejének népies színjátéka

Budapest, 1974

[87] Szalai Imre: A Vajda János Társaság

Budapest, 1975

[88] Bán Imre: A Karthausi Névtelen műveltsége

Budapest, 1976

[89] Czigány Lóránt: A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában 1830-1914

Fordító: Rozsnyai Bálint
Budapest, 1976

[90] Sárdi Margit: Petrőczy Kata Szidónia költészete

Budapest, 1976

[91] Sipos Lajos: Babits Mihály és a forradalmak kora

Budapest, 1976