Akadémiai Digitális Archívum

  • 1
  • 2
[1] Tóth Dezső: Vörösmarty Mihály

Budapest, 1957

[3] Dienes András: Petőfi a szabadságharcban

Budapest, 1958

[4] Nemeskürty István: Bornemisza Péter az ember és az író

Budapest, 1959

[5] Wéber Antal: A magyar regény kezdetei. Fejezetek a magyar regény történetéből

Budapest, 1959

[6] Fenyő István: Kisfaludy Sándor

Budapest, 1961

[7] Gerézdi Rabán: A magyar világi líra kezdetei

Budapest, 1962

[8] Vargha Kálmán: Móricz Zsigmond és az irodalom

Budapest, 1962

[9] Pándi Pál - Tóth Dezső (szerk.): Tanulmányok Petőfiről

Budapest, 1962

[10] Kovács Kálmán: Fejezet a magyar kritika történetéből. Gyulai Pál irodalmi elveinek kialakulása, 1850-1860

Budapest, 1963

[11] Szabolcsi Miklós: Fiatal életek indulója. József Attila pályakezdése

Budapest, 1963

[12] Sőtér István: Nemzet és haladás. Irodalmunk Világos után

Budapest, 1963

[13] Kispéter András: Tömörkény István

Budapest, 1964

[14] Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós

Budapest, 1964

[15] Gergely Gergely: Tolnai Lajos pályája. Egy fejezet a magyar regény történetéből

Budapest, 1964

[16] Nagy Péter: Szabó Dezső

Budapest, 1964

[17] Martinkó András: A prózaíró Petőfi és a magyar prózastilus fejlődése

Budapest, 1965

[18] Komlós Aladár: Gyulaitól a marxista kritikáig. A magyar irodalmi kritika hét évtizede

Budapest, 1966

[19] Merényi Oszkár: Berzsenyi Dániel

Budapest, 1966

[20] Csóka J. Lajos: A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI-XIV. században

Budapest, 1967

[21] Horváth Károly: A klasszikából a romantikába. A két irodalmi irányzat Vörösmarty első költői korszakának tükrében

Budapest, 1968

[22] Mezei József: A szimbolista élmény kialakulása. Reviczky Gyula

Budapest, 1968

[23] Rába György: A szép hűtlenek. Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád versfordításai

Budapest, 1969

[24] Solt Andor: Dramaturgiai irodalmunk kezdetei 1772-1826

Budapest, 1970

[25] Kókay György: A magyar hirlap-és folyóiratirodalom kezdetei 1780-1795

Budapest, 1970

[26] Juhász Ferencné: Bródy Sándor

Budapest, 1971

[27] Eckhardt Sándor: Balassi-tanulmányok

Budapest, 1972

[28] Zimándi Pius István: Péterfy Jenő élete és kora 1850-1899

Budapest, 1972

[29] Poszler György: Szerb Antal

Budapest, 1973

[30] Mezei Márta: Felvilágosodás kori líránk Csokonai előtt

Budapest, 1974

[31] Bíró Ferenc: A fiatal Bessenyei és íróbarátai

Budapest, 1976

  • 1
  • 2