Akadémiai Digitális Archívum

Berend T. Iván: Szocializmus és reform

Budapest, 1986

Fekete Sándor: Sajtó és szabadság. Fejezetek a forradalmak történetéből

Budapest, 1986

Gáti István: A nő orvosi szemmel

Budapest, 1986

Juhász Gyula: A háború és Magyarország, 1938-1945

Budapest, 1986

Aczél György: Elvtársunk, Lukács György

Budapest, 1987

Bécsy Tamás: Mi a dráma?

Budapest, 1987

Hársing László: Korok és eszmények 1. Fejezetek az etika történetéből a görögöktől a 18. század végéig

Budapest, 1987

Hársing László: Korok és eszmények 2. Fejezetek a 19-20. század etikai gondolkodásának történetéből

Budapest, 1987

Reuchlin, Maurice: A pszichológia története

Budapest, 1987

Ágh Attila: „Népek hazája, nagyvilág”. A világrendszer-elméletek történetéhez

Budapest, 1988

Dálnoki, Fésűs András: A nyelvoktatás - nyelvtanulás dilemmái és útválasztásai. Egy alapmódszer vázlata

Budapest, 1988

Enyedi György: A városnövekedés szakaszai

Budapest, 1988

Lőrincné Istvánffy Hajna: Eladósodás a világgazdaságban

Budapest, 1988

Pokol Béla: A szociológiaelmélet új útjai

Budapest, 1988

Vári András: Misszionáriusok a csónakban. Antropológiai módszerek a társadalomtörténetben

Budapest, 1988

Erdélyi István: Sumér rokonság?

Budapest, 1989

Horváth Ágnes: Senkiföldjén. A politikai instruktorok tevékenységéről az állampártban

Budapest, 1989

Sinkovics Alfréd: Állam, szocializmus, szakszervezet

Budapest, 1989

Balogh Jenő: A vizuális ítélet lélektani, pedagógiai, módszertani megközelítésben

Budapest, 1990

Bojtár Endre: Litván kalauz

Budapest, 1990

Szakolczai Árpád: A fejlődés megkérdőjelezése. A gazdasági fejlődés modern mítosza és valós alapjai

Budapest, 1990