Akadémiai Digitális Archívum

Damjanovich Sándor: Molekulaóriások biofizikája

Budapest, 1976

Selye János: Stressz distressz nélkül

Fordító: Mészáros Károly
Budapest, 1976

Stepanov, Sergeevič Jurij: Szemiotika

Fordító: Csepeli György - Révy Katalin
Budapest, 1976

Szomjas-Schiffert György: A finnugor zene vitája 1.

Budapest, 1976

Szomjas-Schiffert György: A finnugor zene vitája 2.

Budapest, 1976

Beck Mihály: Tudomány, áltudomány

Budapest, 1977

Berényi Dénes: Atomkorban élünk

Budapest, 1977

Csányi Vilmos: Magatartásgenetika

Budapest, 1977

Ránki György: Közgazdaság és történelem, a gazdaságtörténet válaszútjai

Budapest, 1977

Brechman, I. I.: Az ember és a biológiailag aktív anyagok

Fordító: Budavári István
Budapest, 1978

Hauser Arnold: Találkozásaim Lukács Györggyel

Budapest, 1978

Kis András: Az antifasiszta magyar katonai hagyományokról, 1945

Budapest, 1978

Láng István: Biológiai forradalom, hazai realitások

Budapest, 1978

Román Zoltán: Az ipar gazdaságtana

Budapest, 1978

Ungvári Tamás: Brecht szinházi forradalma

Budapest, 1978

Weltner Andor: A magyar munkajog

Budapest, 1978

Csányi Vilmos: Az evolúció általános elmélete

Budapest, 1979

de Solla Price, Derek: Kis tudomány, nagy tudomány

Fordító: Soós Gyula
Budapest, 1979

Kende István: Napjaink százhúsz háborúja, 1945-1976

Budapest, 1979

Török Endre: Lev Tolsztoj. Világtudat és regényforma

Budapest, 1979

Vas-Zoltán Péter: A kutatás és fejlesztés gazdasági hatékonysága

Budapest, 1979

Nalimov, Vasilij Vasil'evič: Tudománymetria

Fordító: Friedrich Vilmos
Budapest, 1980

Pándi Pál: Bánk bán-kommentárok 1.

Budapest, 1980

Pándi Pál: Bánk bán-kommentárok 2.

Budapest, 1980

Pléh Csaba: A pszicholingvisztika horizontja

Budapest, 1980

Sonin, Anatolij Stepanovič: Beszélgetések a kristályfizikáról

Fordító: Molnár Gábor
Budapest, 1981

Dudits Dénes: Fuzionált sejtek, hibrid növények

Budapest, 1982

Lénárd Ferenc: A gondolkodás hétköznapjai

Budapest, 1982

Makkay János: A magyarországi neolitikum kutatásának új eredményei. Az időrend és a népi azonosítás kérdései

Budapest, 1982

Sebeok, Thomas Albert: A művészet előzményei

Fordító: Pléh Csaba
Budapest, 1983