Akadémiai Digitális Archívum

Kossuth Lajos: Kossuth Lajos összes munkái 11. Kossuth Lajos 1848-49-ben 1. Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen 1847-49

Budapest, 1951

Andics Erzsébet (szerk.): A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848-49-ben 2. Iratok. 1848. március 15 - 1949. március 4.

Budapest, 1952

Benda Kálmán (szerk.): A magyar jakobinusok iratai 2. Magyar jakobinusok elleni felségsértési és hűtlenségi per iratai 1794-1795

Budapest, 1952

Benda Kálmán (szerk.): A magyar jakobinusok iratai 3. Naplók, följegyzések, röpiratok

Budapest, 1952

Kossuth Lajos: Kossuth Lajos összes munkái 14.Kossuth Lajos 1848-49-ben 2. r. 1849. jan. 1 - ápr. 14. 4. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén

Budapest, 1953

Benda Kálmán (szerk.): A magyar jakobinusok iratai 1. Magyar jakobinus mozgalom iratai

Budapest, 1957

Kossuth Lajos: Kossuth Lajos összes munkái 12. Kossuth Lajos 1848-49-ben 1848 április-szeptember 2. Kossuth Lajos az első magyar felelős minisztériumban

Budapest, 1958

Kossuth Lajos: Kossuth Lajos összes munkái 4. Országgyűlési tudósítások

Budapest, 1959

Kossuth Lajos: Kossuth Lajos összes munkái 5. Országgyűlési tudósítások

Budapest, 1961

Andics Erzsébet (szerk.): A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848-49-ben 3. Iratok. 1849. - 1950 április

Budapest, 1965

Kossuth Lajos: Kossuth Lajos összes munkái 6. Ifjúkori iratok. Törvényhatósági tudósítások

Budapest, 1966

Andics Erzsébet (szerk.): A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848-49-ben 1. Tanulmány. Iratok 1844. július 4. - 1848. március 12. Kiegészítő iratok a 2. és 3. kötethez.

Budapest, 1981

Vanyó Tihamér Aladár: A bécsi pápai követség levéltárának iratai Magyarországról, 1611-1786

Budapest, 1986

Kossuth Lajos: Kossuth Lajos összes munkái 7. Kossuth Lajos iratai, 1837. május - 1840. december. Hűtlenségi per, fogság, útkeresés

Budapest, 1989