Akadémiai Digitális Archívum

  • 1
  • 2
[31] Nagy Géza: Az egyedi egyetemes (Jean-Paul Sartre). Egy polgári filozófus-művész egyéni és társadalmi kalandja a XX. században

Budapest, 1980

[32] Takács József: Benedetto Croce művészetleméleti nézetei

Budapest, 1981

[33] Póth István: A magyar népszínmű a szerb színpadon

Budapest, 1981

[34] Szabó János: Karl Kraus és Karinthy Frigyes. Századunk első harmadának két szatirikusa

Budapest, 1982

[35] Halász Elődné: A 20. századi családtörténeti regény

Budapest, 1982

[36] Szabics Imre: Epika és költőiség. A XII. századi francia elbeszélő költészet stíluseszközei

Budapest, 1983

[37] Csapláros István: Lengyel irodalom Magyarországon. Fejezetek a lengyel irodalom magyarországi fogadtatásának történetéből

Budapest, 1985

[38] Bécsy Tamás: Az irodalomesztétikai tudásról

Budapest, 1985

[39] Vadon Lehel: Upton Sinclair fogadtatása Magyarországon

Budapest, 1986

[40] Pálffy István: George Bernard Shaw Magyarországon, 1904-1956

Budapest, 1987

[41] Vörös Imre: Fejezetek XVIII. századi francia-magyar fordításirodalmunk történetéből

Budapest, 1987

[42] Halász Katalin: A párviadal. Elbeszélés és szerkezet Chrétien de Troyes regényeiben

Budapest, 1988

[43] Bertha Csilla: A drámaíró Yeats

Budapest, 1988

[44] Sárközy Péter: Petrarcától Ossziánig. A költészetértelmezés megújulása a XVIII. századi olasz irodalomban

Budapest, 1988

[45] Egri Péter: Elidegenedés és drámaforma. Az amerikai álom társadalomtörténete és lélekrajza O'Neill drámaciklusában

Budapest, 1988

[46] Bibó Judit: Proust stílusa és Gyergyai Albert Proust-fordítása. Kontrasztív stilisztikai vizsgálatok

Budapest, 1989

[47] Zágonyi Ervin: Kosztolányi és az orosz irodalom

Budapest, 1990

[48] Vargha Ágnes: Shakespeare-drámák magyarul. Az Ahogy tetszik, az Antonius és Kleopatra és A vihar magyar fordításainak összehasonlító elemzése

Budapest, 1991

[49] Nyerges László: Goldoni velencei komédiaszínháza. Egy XVIII. századi színházi reform története

Budapest, 1991

[50] Gspann Veronika: Edward Albee drámái

Budapest, 1992

[51] Mesterházi Márton: Sean O'Casey Magyarországon

Budapest, 1993

[52] Egri Péter: Érték és képzelet. Shelley, Turner, Field és Chopin

Budapest, 1994

[58] Bezeczky Gábor: Metafora, naráció, szociolingvisztika

Budapest, 2002

[59] Goldmann Márta: James Joyce kritikai fogadtatása Magyarországon

Budapest, 2006

[61] Czigányik Zsolt: A szabadsághiány anatómiái. Az emberi szabadság XX. századi angol ellenutópiákban

Budapest, 2011

  • 1
  • 2