Akadémiai Digitális Archívum

[1] Nagy József: Iskolaelőkészítés és beiskolázás

Budapest, 1974

[2] Nagy József: A kompenzáló beiskolázási modell

Budapest, 1974

[3] Ligetiné Verebély Anna: Tanulmányok az esztétikai nevelés témaköréből

Budapest, 1975

[4] Ferge Zsuzsa: Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága

Budapest, 1976

[5] Szebenyi Péterné: Gimnazisták életideálja

Budapest, 1975

[6] Csepeli György: Az oktatásügyi szervezetkutatás lehetőségei

Budapest, 1976

[7] Sántha Pál: Az iskola és a művelődési otthon együttműködése

Budapest, 1976

[8] Inkei Péter: Célok és stratégiák a köznevelés fejlesztésében

Budapest, 1977

[9] Gáspár László: A társadalmi gyakorlat szükségletei és az általános nevelés tartalma

Budapest, 1977

[10] Mohás Lívia: Gimnazisták énképe önjellemzéseikben

Budapest, 1978

[11] Csőregh Éva: Lakótelepi iskolások. Életmód, szabadidő, nevelés

Budapest, 1978

[12] Mihály Ottó (szerk.): Permanens nevelés a szocialista országokban

Budapest, 1979

[13] Lénárd Ferenc: A közoktatás fejlesztése és a pszichológia

Budapest, 1979

[14] Monigl István: A népgazdasági tervezés és az oktatási rendszer kapcsolata

Budapest, 1979

[15] Bernáth József - Horváth Márton - Mihály Ottó - Páldi János: Az önálló tanulás feltételei és lehetőségei. Vizsgálat egy kísérletező gimnáziumban

Budapest, 1981

[16] Pálvölgyi Lajos: A modellezés lehetőségeiről a pedagógiában

Budapest, 1981

[17] Mezei Gyula: A közoktatás-politika és az iskolai munka gyakorlata

Budapest, 1982

[18] Angelusz Erzsébet: Filozófia, antropológia, nevelés

Budapest, 1984

[19] Benedek András: Az általános és a szakmai képzés összefüggései

Budapest, 1986

[20] Forray R. Katalin: Társadalmunk és középiskolája

Budapest, 1988