Akadémiai Digitális Archívum

[1] Bárczi Géza: A tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék

Budapest, 1951

[2] Kniezsa István: Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig

Budapest, 1952

[3] Lőrinczy Éva: A Königsbergi Töredék és Szalagjai mint nyelvi emlék

Budapest, 1953

[4] Imre Samu: A Szabács viadala

Budapest, 1958

[5] Molnár József: A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv kialakulására 1527-1576 között

Budapest, 1963

[6] Kovács Ferenc: A magyar jogi terminológia kialakulása

Budapest, 1964

[7] Abaffy Erzsébet: Sopron megye nyelve a XVI. században

Budapest, 1965

[8] Soltész Katalin: Babits Mihály költői nyelve

Budapest, 1965

[9] Fábián Pál: Az akadémiai helyesírás előzményei. Helyesírásunk alakítására irányuló tudatos törekvések 1772 és 1832 között

Budapest, 1967

[10] Varga Györgyi: Alakváltozatok a budapesti köznyelvben

Budapest, 1968

[11] Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk

Budapest, 1968

[12] Kelemen József: A mondatszók a magyar nyelvben

Budapest, 1970

[13] Kázmér Miklós: A „falu” a magyar helynevekben. XIII-XIX. század

Budapest, 1970

[14] Inczefi Géza: Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata Makó környékének földrajzi nevei alapján

Budapest, 1970

[15] Deme László: Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata. Magyar szövegek alapján

Budapest, 1971

[16] Bánhidi Zoltán: A magyar sportnyelv története és jelene sportnyelvtörténeti szótárral

Budapest, 1971

[17] Szemere Gyula: Az akadémiai helyesírás története 1832-1954

Budapest, 1974

[18] Hajdú Mihály: Magyar becézőnevek 1770-1970

Budapest, 1974

[19] Lőrinczy Éva, B.: A magyar mássalhangzó-kapcsolódások rendszere és törvényszerűségei

Budapest, 1979

[20] Békési Imre: Szövegszerkezeti alapvizsgálatok. Magyar újsághíranyag alapján

Budapest, 1982

[21] Farkas Vilmos: Görög eredetű latin elemek a magyar szókincsben

Budapest, 1982

[22] Mező András: A magyar hivatalos helységnévadás

Budapest, 1982

[23] Mollay Károly: Német - magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig

Budapest, 1982

[24] Bárczi Géza: A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése

Budapest, 1982

[25] Fehértói Katalin: Árpád-kori kis személynévtár

Budapest, 1983

[26] Szabó József: A mondatszerkesztés nyelvszociológiai vizsgálata a nagykónyi nyelvjárásban

Budapest, 1983

[28] Kiss Jenő: Magyar madárnevek. Az európai madarak elnevezései

Budapest, 1984

[29] Róka Jolán: Az újságszövegek szerkesztési és stílustipológiája

Budapest, 1986