Akadémiai Digitális Archívum

[1] Hegedűs András: A szocialista társadalom struktúrájáról

Budapest, 1966

[2] Márkus György: Marxizmus és "antropológia". Az emberi lényeg fogalma Marx filozófiájában

Budapest, 1966

[2] Márkus György: Marxizmus és "antropológia". Az emberi lényeg fogalma Marx filozófiájában (Második, átdolgozott kiadás)

Budapest, 1971

[3] Heller Ágnes: Társadalmi szerep és előítélet. Két tanulmány a mindennapi élet köréből

Budapest, 1966

[4] Nemes Ferenc - Szelényi Iván: A lakóhely mint közösség

Budapest, 1967

[5] Varga Károly: Magyar egyetemi hallgatók életfelfogása. Nemzetközi összehasonlítás

Budapest, 1968

[6] H. Sas Judit: Emberek és könyvek

Budapest, 1968

[7] Licskó György: A marxi munkafelfogás

Budapest, 1969

[8] Kériné Sós Júlia: Tanárok élete és munkája

Budapest, 1969

[9] Hegedüs András: Változó világ

Budapest, 1970

[10] Szesztay András: Az egyetem után...

Budapest, 1970

[11] Szecskő Tamás: Kommunikációs rendszer, köznapi kommunikáció

Budapest, 1971

[12] Kulcsár Kálmán: A népi ülnök a bíróságon. Jogszociológiai tanulmány

Budapest, 1971

[13] Héthy Lajos - Makó Csaba: Munkásmagatartások és a gazdasági szervezet

Budapest, 1972

[14] Szántó Miklós: Munkaidő-csökkentés és életmód

Budapest, 1974

[15] Varga Károly: Teljesítmény-motiváció és a kutatói-fejlesztői munka hatékonysága

Budapest, 1974

[16] Farkas János: Az ötlettől a megvalósulásig. A kutatási eredmények alkalmazásának társadalmi-szervezeti-személyi feltételei a vegyiparban

Budapest, 1975

[17] H. Sas Judit: Életmód és család. Az emberi viszonyok alakulása a családban : Békés megyei életmód-vizsgálat alapján

Budapest, 1976

[18] Somlai Péter: Hivatalnoki szervezet és intenzív iparosítás. Max Weber bürokráciaelmélete, a gazdaság és a politika viszonya a századforduló Németországában

Budapest, 1977

[19] Hanák Katalin: Társadalom és gyermekvédelem

Budapest, 1978

[20] Háber Judit - H. Sas Judit: Tankönyvszagú világ

Budapest, 1980

[21] Héthy Lajos - Makó Csaba: Vezetés, vezetőkiválasztás, ösztönzés. Egy építőipari kutatás tapasztalatai

Budapest, 1979

[22] Magyari Beck István: Alkotás a szervezetben. Az alkotó munka irányítására vonatkozó felfogások és szervezeti megoldások elméleti és empirikus vizsgálata

Budapest, 1980

[23] Molnár László: A munka szerepe a nők életútjában

Budapest, 1981

[24] Valki László: A nemzetközi jog sajátos társadalmi természete

Budapest, 1981

[25] Tamás Pál: A tudománypolitika modelljei. A tudománypolitika szociológiai vizsgálatának dilemmáiról

Budapest, 1982

[26] Gáthy Vera: A közigazgatás társadalmi problémái a mai Indiában

Budapest, 1984

[27] Makó Csaba: A taylorizmustól a munkaszervezeti reformokig

Budapest, 1985

[28] Molnár László: Női élettörténetek. Esettanulmányok

Budapest, 1986

[29] Gönczöl Katalin: Bűnözés és társadalompolitika

Budapest, 1987