Dolgozatok a magyar irodalmi nyelv és stílus történetéből (Budapest, 1960)

DOLGOZATOK A MAGYAR IRODALMI NYELV ÉS STÍLUS TÖRTÉNETÉBŐL Szerkesztette: PA IS DEZSŐ A TARTALOMBÓL Pais Dezső Bevezetés. Kérdések, utak-módok, eredmények az irodalmi nyelv vizsgálatában Tróesányi Zoltán írók egyéni nyelve a XVII—XVIII században Benkő Loránd A táji nyelviípusok szemlélete a XVIII. század második felében Szilágyi Ferenc Csokonai költői szókincséről r Ruzsiczky Éva Kazinczy állásfoglalása az idegen szavak kérdéseiben T. Lovas Rózsa A Bánk-bán költői képei Németh G. Béla A századvégi Nyelvőr-vitához Tompa József Újabb ,,szépírói nyelvtanunk” egy érdekes alakulatáról AKADÉMIAI KIA DÓ

Next