Zsolt J. - Pazonyi B. - Novák E. - Pelc A.: Az élesztők - Saccharomycetaceae (I/9.) - Magyarország kultúrflórája 10. (Budapest, 1961)

Az I. kötethez tartozó valamennyi (11) füzet borítólapjának beszolgáltatása ellené­ben a kötet kemény kötéstábláját bármelyik könyvesbolt kiadja

Next