Gyenge Zoltán: Schelling élete és filozófiája - Ad Hominem 1. (Máriabesnyő - Gödöllő, 2005)

"Hogy valaki milyen filozófiát választ, az tehát attól függ, milyen ember: mert egy filozófiai rendszer nem valami holt ruhanemű, amelyet tetszés szerint felölthetünk és levethetünk, hanem átlelkesíti annak az embernek a lelke, akié." (J.G. Fichte)

Next