Tudomásunk szerint az egyetlen könyvkiadó vagyunk Máriabesnyőn - ha nem ismeri ezt a régi magyar falut (mely ma közigazgatásilag Gödöllő része), vessen egy pillantást képtárunkra - ha ismeri, talán akkor is... 

A publikálás terén egyik feladatunk a magyar filozófiai és történeti fordításirodalom térképén még létező jónéhány fehér folt egynémelyikének eltüntetése, beleértve az antik, illetve a közép- és koraújkori klasszikus szerzők máig kiadatlan, vagy már megjelent, de a nagyközönség számára régóta hozzáférhetetlen fordításainak közzétételét. Másrészt szándékunkban áll a mai magyar fiatal és középgenerációhoz tartozó filozófusok, történészek és társadalomtudósok új munkáinak gondozása. Harmadsorban pedig célunk a magyar eszmetörténeti hagyomány ápolásának keretében XIX–XX. századi, egykor jelentős, de később feledésre ítélt történetírók és társadalomtudósok – esetleg nyomtatásban soha meg nem jelent – írásainak sajtó alá rendezése, erre szolgál Historia Incognita című sorozatunk. Kérjük, hogy amennyiben bármilyen ötlete, gondolata van a fentiekkel – vagy mással – kapcsolatban, ossza meg velünk, s küldjön egy e-mailt a címünkre.

Terveink: Számos egyéb ötletünk és tervünk akad - némelyek már kivitelezés alatt. Amennyiben elérkeznek a megvalósulás küszöbére, közzétesszük őket ezen a honlapon.

Könyvek

Boros Gábor: Leibniz gyakorlati filozófiája

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
Ad Hominem

Kiss Sándor: Elfeledett évszázadok. Az angolszász Anglia története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Filozófia, Politikatudomány, Történelem

Mezei Balázs: Ezredvégi számvetés. Esszék a vallásról

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Filozófia, Politikatudomány, Történelem

Barcsi Tamás: Az ember méltósága

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Filozófia, Politikatudomány, Történelem

Bárány Attila: A normann hódítástól a Magna Cartáig

Máriabesnyő, 2011
Filozófia, Politikatudomány, Történelem

Dévény István: Sören Kierkegaard

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Filozófia, Politikatudomány, Történelem

Herman Ottó: A halgazdaság rövid foglalatja

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Intra Hungrariam…

S. Sárdi Margit (szerk.): Próbált orvosságok leírva. Válogatás XV-XVII. századi gyógyító receptes kéziratokból

Máriabesnyő, 2014
Intra Hungrariam…

Ferdinandy Mihály: Itália és az északi ember

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004
Italianistica Hungarica

Katona Gábor: Beatricétől Laviniáig

Máriabesnyő - Gödöllő, 2006
Italianistica Hungarica

Horváth Barna: A géniusz pere. Szókratész - Johanna

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Jogtudomány

Moldován Gergely: A magyar nemzeti állam nemzetiségi feladatai

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007
Politikai irodalom

Moldován Gergely: Magyarok, románok

Máriabesnyő, 2011
Politikai irodalom

gróf Zichy István: Magyar őstörténet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
„Röpiratok”

Ferdinandy Mihály: Nemzetiségi kérdés és magyar birodalom

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
„Röpiratok”

Ferdinandy Mihály (szerk.): Széchenyi összeomlása. Az 1848-as napló

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
„Röpiratok”

Szendrei László: A turanizmus

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
„Röpiratok”

Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól 1. 1517-1540

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007
Scriptores rerum Hungaricarum

Guido Ferrari: Savoyai Eugén herceg magyarországi háborúban végrehajtott haditetteiről szóló három könyv

Máriabesnyő, 2011
Scriptores rerum Hungaricarum

Pethő Sándor: Görgey Artur

Máriabesnyő - Gödöllő, 2006
Studia Militaria Hungarica

Takáts Sándor: A török-magyar bajviadalok

Máriabesnyő, 2012
Studia Militaria Hungarica

Deér József: A Magyar Királyság megalakulása

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Történettudomány

Ferdinandy Mihály: Országok úrnője. A Magyar Anjouk kora 1307-1387. Magyarország romlása 1490-1526

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007
Történettudomány

Rugonfalvi Kiss István: Bethlen Gábor

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Történettudomány

Miskolczy István: A középkori kereskedelem története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Történettudomány

Csoma József: A magyar heraldika korszakai

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Történettudomány

Concha Győző: A kilenczvenes évek reformeszméi és előzményeik

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Zsebkönyvek

Deér József: A magyar törzsszövetség és patrimoniális királyság külpolitikája

Máriabesnyő, 2015
Zsebkönyvek