Tudomásunk szerint az egyetlen könyvkiadó vagyunk Máriabesnyőn - ha nem ismeri ezt a régi magyar falut (mely ma közigazgatásilag Gödöllő része), vessen egy pillantást képtárunkra - ha ismeri, talán akkor is... 

A publikálás terén egyik feladatunk a magyar filozófiai és történeti fordításirodalom térképén még létező jónéhány fehér folt egynémelyikének eltüntetése, beleértve az antik, illetve a közép- és koraújkori klasszikus szerzők máig kiadatlan, vagy már megjelent, de a nagyközönség számára régóta hozzáférhetetlen fordításainak közzétételét. Másrészt szándékunkban áll a mai magyar fiatal és középgenerációhoz tartozó filozófusok, történészek és társadalomtudósok új munkáinak gondozása. Harmadsorban pedig célunk a magyar eszmetörténeti hagyomány ápolásának keretében XIX–XX. századi, egykor jelentős, de később feledésre ítélt történetírók és társadalomtudósok – esetleg nyomtatásban soha meg nem jelent – írásainak sajtó alá rendezése, erre szolgál Historia Incognita című sorozatunk. Kérjük, hogy amennyiben bármilyen ötlete, gondolata van a fentiekkel – vagy mással – kapcsolatban, ossza meg velünk, s küldjön egy e-mailt a címünkre.

Terveink: Számos egyéb ötletünk és tervünk akad - némelyek már kivitelezés alatt. Amennyiben elérkeznek a megvalósulás küszöbére, közzétesszük őket ezen a honlapon.

Könyvek

Hóman Bálint: Történetírás és forráskritika 1. - Hóman Bálint munkái II.

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Történettudomány

Hóman Bálint: Történetírás és forráskritika 2. - Hóman Bálint munkái II.

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Történettudomány

Asztalos Miklós: A korszerű nemzeti eszme. A nemzetiségek története Magyarországon

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004
Történettudomány

Deér József: A Magyar Királyság megalakulása

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Történettudomány

Ferdinandy Mihály: Országok úrnője. A Magyar Anjouk kora 1307-1387. Magyarország romlása 1490-1526

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007
Történettudomány

Jancsó Benedek: Erdély története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Történettudomány

Rugonfalvi Kiss István: Bethlen Gábor

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Történettudomány

Miskolczy István: A középkori kereskedelem története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Történettudomány

Csoma József: A magyar heraldika korszakai

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Történettudomány

Ferdinandy Mihály: A magyar honfoglalás mítoszai

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
Történettudomány

Karácsonyi János: Történelmi jogunk hazánk területi épségéhez

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
Történettudomány

Kandra Kabos: Aba Samu király

Máriabesnyő, 2011
Történettudomány

Horváth Barna: A géniusz pere. Szókratész - Johanna

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Jogtudomány

Horváth Barna: A jogelmélet vázlata

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004
Jogtudomány

Concha Győző: A konzervatív és a liberális elv. Válogatott tanulmányok 1872-1927

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Jogtudomány

Moldován Gergely: A magyar nemzeti állam nemzetiségi feladatai

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007
Politikai irodalom

Grünwald Béla: A felvidék. Politikai tanulmány

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
Politikai irodalom

Moldován Gergely: Magyarok, románok

Máriabesnyő, 2011
Politikai irodalom

Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. A régi Magyarország. A Honfoglalástól az 1825-iki országgyűléséig 1/2.

Máriabesnyő, 2011
Politikai irodalom

Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. Az új Magyarország. Az 1825-iki országgyűléstől az 1848-iki törvények szentesítéséig 2/1.

Máriabesnyő, 2011
Politikai irodalom

Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. Az új Magyarország. Az 1825-iki országgyűléstől az 1848-iki törvények szentesítéséig 2/2.

Máriabesnyő, 2011
Politikai irodalom

Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. 3., a szerző halála folytán félben maradt rész

Máriabesnyő, 2011
Politikai irodalom

Zichy István: Magyar őstörténet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
„Röpiratok”

Ferdinandy Mihály: Nemzetiségi kérdés és magyar birodalom

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
„Röpiratok”

Ferdinandy Mihály (szerk.): Széchenyi összeomlása. Az 1848-as napló

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
„Röpiratok”

Szendrei László: A turanizmus

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
„Röpiratok”

Lázár Gyula: Az Ozmán Birodalom fénykora és hanyatlása

Máriabesnyő - Gödöllő, 2011
„Röpiratok”

S. Sárdi Margit (szerk.): Régi magyar halételek. Válogatás XIX. századi magyar szakácskönyvekből

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Intra Hungariam…

Herman Ottó: A halgazdaság rövid foglalatja

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Intra Hungrariam…

S. Sárdi Margit (szerk.): Balassa Ágnes szakácskönyve 1769.

Máriabesnyő, 2012
Intra Hungariam…

Csenálossi Ravazdi András: Szentgyörgyi János: Testi orvosságok könyve

Máriabesnyő, 2012
Intra Hungariam…

S. Sárdi Margit (szerk.): Háziasszonyi fortélyok a 18. században. Válogatás korabeli kéziratos munkákból

Máriabesnyő, 2013
Intra Hungariam…

S. Sárdi Margit (szerk.): Mindenféle orvosságoknak rend szedése. XVII. századi gyógyító receptes kézirat

Máriabesnyő, 2013
Intra Hungariam…

S. Sárdi Margit (szerk.): Csenálossi Ravazdi András: Méhtolmács 1788

Máriabesnyő, 2013
Intra Hungariam…

S. Sárdi Margit (szerk.): Próbált orvosságok leírva. Válogatás XV-XVII. századi gyógyító receptes kéziratokból

Máriabesnyő, 2014
Intra Hungrariam…

Ferdinandy Mihály: Itália és az északi ember

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004
Italianistica Hungarica

Katona Gábor: Beatricétől Laviniáig

Máriabesnyő - Gödöllő, 2006
Italianistica Hungarica

Kiss Sándor: Elfeledett évszázadok. Az angolszász Anglia története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Filozófia, Politikaelmélet, Politikatudomány, Történelem

Mezei Balázs: Ezredvégi számvetés. Esszék a vallásról

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Filozófia, Politikaelmélet, Politikatudomány, Történelem

Barcsi Tamás: Az ember méltósága

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Filozófia, Politikaelmélet, Politikatudomány, Történelem

Bárány Attila: A normann hódítástól a Magna Cartáig

Máriabesnyő, 2011
Filozófia, Politikaelmélet, Politikatudomány, Történelem

Dévény István: Sören Kierkegaard

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Filozófia, Politikaelmélet, Politikatudomány, Történelem

Kiss Sándor (szerk.): Arthur király históriája. Geoffrey of Monmouth: Britannia királyainak története című krónikájából

Máriabesnyő, 2011
Filozófia, Politikaelmélet, Történelem

Barcsi Tamás: Három filozófiai kérdés az emberről. Gondolatok a halálról, az elismerésről és a humanizmusról

Máriabesnyő, 2016
Filozófia, Politikaelmélet, Történelem

Trubeckoj, Nyikolaj Szergejevics: Dzsingisz kán hagyatéka

Fordító: Íjgyártó Judit et al.
Máriabesnyő, 2011
Filozófia, Politikaelmélet, Történelem

Dilthey, Wilhelm: A filozófia lényege

Fordító: Csejtei Dezső – Juhász Anikó
Máriabesnyő - Gödöllő, 2007
Filozófia, Politikaelmélet, Történelem

Szendrei László: A "Magyarok Istene". Művelődéstörténeti tanulmány

Máriabesnyő, 2014
Filozófia, Politikaelmélet, Történelem

Schöpflin György: A modern nemzet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Filozófia, Politikaelmélet, Történelem

Carlyle, Thomas: Egykor és most

Fordító: Katona Gábor
Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Filozófia, Politikaelmélet, Történelem

Asser: Alfred angolszász király élete

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2014
Filozófia, Politikaelmélet, Történelem