Attraktor Kiadó

Könyvek

Gyenge Zoltán: Schelling élete és filozófiája

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Sutyák Tibor: Michel Foucault gondolkodása

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Gyenge Zoltán: Kierkegaard élete és filozófiája

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Csejtei Dezső - Juhász Anikó: Oswald Spengler élete és filozófiája

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Boros Gábor: Leibniz gyakorlati filozófiája

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Simon Ferenc: Hegel élete és filozófiája

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Losoncz Alpár: Merleau-Ponty filozófiája

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Pavlovits Tamás: Blaise Pascal. A természettudománytól a vallási apológiáig

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Farkas Zoltán: Vlagyimir Szolovjov, az első rendszeralkotó orosz bölcselő

Máriabesnyő, 2012

Pardoe, Julia: A magyarok városa avagy Magyarország és intézményei 1839-1840-ben. Első kötet

Fordító: Kiss Sándor - Hornyák Levente
Máriabesnyő, 2015

Pardoe, Julia: A magyarok városa avagy Magyarország és intézményei 1839-1840-ben. Második kötet

Fordító: Kiss Sándor - Hornyák Levente
Máriabesnyő, 2015

Patterson, Arthur J.: Utazás Erdélyben 1864 nyarán

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő - Gödöllő, 2017

Bright, Richard: Utazás Bécsből Alsó-Magyarországon keresztül némi betekintéssel Bécs állapotára a Kongresszus idején az 1814. évben I. kötet

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2019

Bright, Richard: Utazás Bécsből Alsó-Magyarországon keresztül némi betekintéssel Bécs állapotára a Kongresszus idején az 1814. évben II. kötet

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2019

S. Sárdi Margit (szerk.): Rhédei Ádám Útinaplója (1788–1792)

Máriabesnyő, 2019

Richter, Wilhelm: Barangolások Magyarországon és annak lakói közt. Magyarország modernkori helyzetének és fejlődési irányának megvilágítása

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2019

Normann, Hans: Magyarország, a birodalom, az ország és a nép, a mostani állapotában

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2020

Pákei Lajos: Az ausztriai birodalom némely részeiben tett utazásom jegyzetei 1830

Máriabesnyő, 2021

Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 1. Az első évek 1919-1924

Máriabesnyő, 2012

Kovács Dávid: Szabó Dezső nemzetszemlélete. A közösségi identitás változatai Szabó Dezső életművében

Máriabesnyő, 2014

Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 2. A húszas évek második fele 1924-1931

Máriabesnyő, 2013

Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 3. A Károlyi- és a Gömbös-kormány külpolitikája 1931–1936

Máriabesnyő, 2015

Gulyás László: A Horthy-korsza külpolitikája 4. A revíziós sikerek 1. A Felvidék és Kárpátalja visszatérése 1937-1939

Máriabesnyő, 2016

Bethlen István - Turbucz Péter (szerk): Bethlen István angliai előadása

Máriabesnyő, 2017

Gömbös Gyula - Turbucz Péter (szerk): Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról és ellenforradalomról

Máriabesnyő, 2017

Kratochvil Károly: A Székely hadosztály

Máriabesnyő, 2017

Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 5. A revíziós sikerek 2. A második bécsi döntés (1939–1940)

Máriabesnyő, 2018

Gulyás László: A Délvidék visszatérése 1940–1941. A Horthy-korszak külpolitikája 6. (A revíziós sikerek 3.)

Máriabesnyő, 2019

Asztalos Miklós: Szekfű – Hóman

Máriabesnyő, 2020

Barcsi Tamás: Az ember méltósága

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Barcsi Tamás: Embertelenség az együttérzés korában. Filozófiai vázlat a kegyetlenségről

Máriabesnyő, 2023

Barcsi Tamás: Három filozófiai kérdés az emberről. Gondolatok a halálról, az elismerésről és a humanizmusról

Máriabesnyő, 2016

Carlyle, Thomas: Egykor és most

Fordító: Katona Gábor
Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Csejtei Dezső: Filozófiai metszetek a halálról. A halál metamorfózisai a 19-20. századi élet- és egzisztenciálfilozófiákban

Budapest, 2002

Dévény István: Sören Kierkegaard

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003

Dilthey, Wilhelm: A filozófia lényege

Fordító: Csejtei Dezső - Juhász Anikó
Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Lánczi András: Antikok és modernek vitája. Késői észrevételek Pascalhoz

Máriabesnyő, 2019

Leontyev, Konsztantyin Nyikolajevics: A bizantinizmus és a szlávság

Fordító: Farkas Zoltán
Máriabesnyő, 2016

Mezei Balázs: Ezredvégi számvetés. Esszék a vallásról

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Mezei Balázs: Vallásbölcselet I. kötet: A vallás valósága

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Mezei Balázs: Vallásbölcselet II. kötet: A vallás valósága

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Nagy Ervin: A liberalizmus illúziói. Vitairat a modern liberalizmus ellenében

Máriabesnyő, 2014

Nagy Ervin: Omladozó téveszmék. Írások Istenről, az emberekről és eszmékről

Máriabesnyő, 2016

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: A bálványok alkonya, avagy miként filozofálunk a kalapáccsal

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: A dionüszoszi világszemlélet

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2019

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: A morál genealógiája. Vitairat

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2019

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: A vidám tudomány. „La gaya scienza”

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2017

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Hajnalpír. Gondolatok a morális előítéletekről

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2019

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Igazságról és hazugságról nem-morális értelemben

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2018

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Jegyzetek a kései hagyatékból I. A kereszténységről

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2018

KBART