Uhrman Iván (szerk.): Alexandriai Philón jelentése a Gaius Caligulánál járt küldöttségről - Fontes Historiae Antiquae 6. (Máriabesnyő - Gödöllő, 2015)

Next