Éry Kinga (szerk.): A székesfehérvári Kiráyi Bazilika embertani leletei I. 1848-2002 - Ecclesia Beatae Mariae Virginis Albaeregalis 1. (Budapest, 2008)

Székesfehérvár belvárosában a királyi bazilika köveiként ismert falmarad­ványok valójában a Szent István által alapított, uralkodói méretű magán­kápolnából fejlődött Szűz Mária-pré­­postság templomának romjai. A közép­kori Magyarország egyik legtekintélye­sebb egyházi intézménye történetének forrásait közreadó Ecclesia Beatae Mariae Virginis Albaeregalis kiadvány­­sorozat első kötete a templom és kör­nyezete ásatásai során előkerült ember­tani leleteket dolgozza fel. Közismert, hogy a templomban az alapítón és fián, Szent Imre hercegen kívül tizennégy királyt, számos királyi családtagot és országos előkelőséget temettek el, a templom mellett a középkor szokásá­nak megfelelően közrangúakat befo­gadó temető működött. Székesfehérvár 1543. évi török kézre kerülésével a temp­lomban és kápolnáiban nyugvóik sírjai kincsek után kutató bolygatásoknak, katonák garázdálkodásának áldozatává váltak, a templom körüli temető­ sírjait pedig zömmel újkori földmunkák dúlták fel. A gazdagon illusztrált kötet külön tárgyalja a templombelső hányat­tatások ellenére megmaradt sírjait, közöttük az egyetlen, régész által fel­tárt, Árpád-kori királysírt a mellette talált királynéi vázzal együtt. A teljes leletanyag feldolgozása a csontokból leolvasható elváltozásokból a laikus számára is sokat elárul a középkori ember életmódjáról, egészségi állapo­táról, betegségeiről.

Next