Haiman György - Muszka Erzsébet - Borsa Gedeon:: A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda leltára, 1773 - Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 16. (Budapest, 1997)

A Jézus Társaság nagyszombati kollégiuma mellett Pázmány Péter 1635-ben alapított egyetemet, amelyet a XVII-XVIII. században többnyire akadémiaként említettek. Az itt működő nyomda az előbbieknek megfelelően hol a Jézus Társaság, hol az akadémia, hol - kezdetben ritkábban, később egyre gyakrabban - az egyetem nyomdájaként van feltüntetve a saját betűöntő által készített betűkkel és díszekkel előállított kiadványokon. E betűmintakönyv-hasonmás szerves része az egyidejűleg megjelent Haiman György-Muszka Erzsébet- Borsa Gedeon A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda leltára, 1773 címet viselő tanulmánykötetnek, amely részletesen szól ezen kiadvány tartalmáról is. A burkoló előlapját megközelítőleg teljes ábécé díszíti a betűmintakönyvben is előforduló «Regial Versalia» iniciáléból, amelyet a nyomdában közönségesen «a legnagyobb tájképesnek» neveztek, puszpángfába volt metszve és Velencéből származott. Adjacent to the Jesuit College of Nagyszombat, Péter Pázmány founded a university in 1635, which in the seventeenth and eighteenth centuries was usually called an academy. Accordingly, the press operated here was sometimes referred to as that of the Society of Jesus, sometimes as that of the Academy and, with increasing frequency as time went on, it was also named, in publications produced using types and decorations made in its own type-foundry, as the University’s printhouse. This facsimile edition of the type specimen book complements a collection of essays entitled The Inventory of the Jesuit College of Nagy szombat/Tyrnavia and the Academy Press, 1773, published simultaneously by the joint authors György Haiman, Erzsébet Muszka and Gedeon Borsa, providing a detailed account of the content of the said publication. The front cover features an almost full set of the .typeface “Regial Versaha”- a type ol initials popularly known in the printing house as “the most complete landscape”. The blocks, which were made of boxwood, were engraved in Venice.

Next