V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei 1473–1600 - Hungaria Typographica I 1. (Budapest, 2004)

Először jelenik meg teljes áttekintés a legkorábbi hazai köny­vek betűiről és díszeiről, vagyis arról, hogy milyen betűket és díszeket felhasználva készültek az első Magyarországon nyom­tatott könyvek. A Hungária Typographica sorozat első kötete a történeti Magyarország területén működő nyomdák felszere­lését 1473-tól, Hess András nyomtatványaitól egészen 1600-ig mutatja be, egyúttal mintegy rekonstruálva is e tipográfiákat. A kötet a hazai nyomtatványokban található betűk, könyv­díszek, illusztrációk teljes repertóriuma: minden egyes, a maga korában nyomdafestéket kapott illusztrációt, díszt, iniciálét (díszes kezdőbetűt), ábrát, nyomdai cifrát és betűt bemutat mérethű reprodukció formájában, amelyek leírását a katalógus tartalmazza. Nem hiányoznak az összeállításból a legkorábbi térképek, hangjegyek sem. Minthogy Magyarországon a sok­szorosított grafika első emlékeit kizárólag a könyvek őrizték meg, így a kötet nemcsak a legkorábbi hazai nyomdák tipográ­fiai emlékanyagát tartalmazza, hanem a legkorábbi nyomtatott grafikai alkotásokat is. Ezek túlnyomórészt fametszetek, de ritkaságként akad köztük rézmetszet is. A Hungária Typographica sorozat további kötetei a későbbi évszázadok magyarországi könyveit tárják majd fel ugyanezzel a módszerrel. 6000 Ft 9 789635 065837

Next