V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei, XVII. század. kelet-magyaroszági és erdélyi nyomdák, Lőcse és Kassa - Hungaria typographica 2. (Budapest, 2014)

Tanulmányok és katalógus

Next