Vas József (szerk.): Lélekgyógyászatról jelképekben (Budapest, 2000)

Nemcsak a szakembernek, hanem az igényes laikus olvasónak is izgalmas szellemi kaland lehet ez a lélekgyógyászairól (pszichoterápia) szóló kötet. Szemben a külföldi szerzőktől megjelent sikerkönyvekkel, a lelki bajokban szenvedőknek nem ad mindenre kész vála­szokat, nem is törekszik erre. Szerkesztője Vas József orvos - azon kevés honi pszichiáterek egyike, akiknek 1945 után szakkönyve jelent meg német nyelvterületen (.Hypnose bei Psychosen, München, Quint­essenz, 1993). A terápiás munka, amelybe itt most bepillantást nyerhetünk, a lélekgyógyá­szat intézményének megteremtésével kezdő­dik, végső célja pedig a betegek, valamint a vezető személyzet gyógyító közösséggé for­málása. Ami közben történik, arról tudósíta­nak az egyes fejezetek: láthatjuk a terápiás csoportfolyamatokat, a szakembergárda lélek­tani elemző, terápiás rendszert szabályozó mű­ködését. Miközben a kötet bemutatja a szimbólumok használatának gyógyító erejét, rávilágít arra, hogy a lélek gyógyításához a kultúra ugyan készen ad mindent: drámát, mesét, zenét, táncot, mozgást és emberi kommunikációs formákat, mindazonáltal szakmai segítség kell ahhoz, hogy a depressziós, a pánikbeteg, a személyiségzavarban szenvedő páciens ké­pes legyen belőlük új lelkierőt meríteni.

Next