Veres András (szerk.): Lukács-olvasókönyv I. kötet (Budapest, 2013)

Tartalom

Tartalom Előszó (Veres András) A tragédia metafizikája: a drámától a regényig A dráma formája (1906) [Madách Tragédiája mint ellentpont]: Magyar drámairodalom (1909, részletek) Kiknek nem kell és miért a Balázs Béla költészete (1918, részlet) Madách Tragédiája (1953) Novalis. Jegyzetek a romantikus életfilozófiáról (1908) Stefan George (1908) A tragédia metafizikája (1911) A nem-tragikus dráma problémája (1911) A „románc” esztétikája (1911–1912) A regény elmélete (1916, részletek) A regényelmélet problémái (1934) Küzdelem a kultúráért és a kultúra ellenében Sören Kierkegaard és Regine Olsen (1910) Levél a „kísérlet”-ről (1910) Megjegyzések az irodalomtörténet elméletéhez (1910) Esztétikai kultúra (1910) A lelki szegénységről (1911) „Arról a bizonyos homályosságról”. Előszó (1913) Benedetto Croce: A történetírás elméletéről és történetéről (1915)

Next