Vörös Imre (szerk.): Péczeli József: Henriás, 1792 - Régi Magyar Költők Tára XVIII. század 1. (Budapest, 1996)

Voltaire IV. Henrikről szóló eposza nemcsak Franciaországban vált a XVIII. század egyik legnagyobb könyvsikerévé: Péczeli József fordításának megjelenése a magyar irodalomnak is fontos esemé­nye volt. A kortársak lelkesen méltatták „igaz és szépen folyó magyarságáét, amely tömören és ugyanakkor termé­szetes, szép stílusban tudta visszaadni a francia költemény sorait. Bourbon Henrik győzelme a tolerancia eszméjé­nek diadalát jelképezte, egy olyan esz­méét, amelyik ma sem veszített idősze­rűségéből. Péczeli magyar HennásA XVIII. századi költészetünk figyelemre méltó értékei közé tartozik. BALASSI KIADÓ

Next