Epiktétosz: Epiktétosz összes művei + 2., javított kiadás (2016) - Electa (Budapest, 2014)

Steiger Kornél: A sztoikus etika és Epiktétosz lélekterápiája

330 A SZTOIKUS ETIKA ÉS KILIKTÉ­I­OSZ LÉLEKTERÁPIÁJA Az viszont igen valószínű, hogy az orthodox (zénóni-khrüszipposzi) iskola még az apatheia radikális formáját hirdette: az érzelmeket, indulatokat nem mérsékelni és kezelni kell, hanem gyökeresen ki kell őket irtani. A Kr. e. 2. és 1. században alakulhatott ki a sztoikus filozófusnak az az ellenszenves port­réja, amelyet Cicero mutat be. A legfőbb jóról és rosszról negyedik könyvében: a sztoikus gondolkodó érzelmektől mentes, a testét és környezetét elhanyago­ló, mocskos alak, gondolkodása rideg és meddő­ szőrszálhasogatás. Ahelyett, hogy hazája, városa és családja boldogulásán munkálkodna, here módjára él érzelemmentes önelégültségében, fölöslegesen bonyolult logikai műveletek­kel pepecsel, és tévedhetetlen bölcsnek tartja magát. A cicerói invektíva a zénóni-khrüszipposzi sztoikus filozófia valós prob­lémájára világít rá: a sztoikus bölcsnek - személyisége integritását védelme­zendő­ - olyan alaposan sikerült behúzódnia önnön Énjébe, hogy nem képes visszatalálni a külvilághoz, és ennek következtében Énje sorvadásnak indult. Az emberi személyiség ugyanis érzelemgazdag személyközi viszonyokban alakul ki és erősödik meg. Ám a filozófus, aki minden emberi kapcsolatát (családi és társas kapcsolatait egyaránt) morálisan közömbösnek éli meg, aki az emberi indulatokat-érzelmeket természetellenesnek, hamis ítéleteknek, a lélek betegségeinek tekinti, aki egyedül hipertrófiás értelme révén van je­len a világban, ugyan kivel működhetne együtt? Olyan emberrel, aki nem bölcs, nem fog személyes viszonyt kialakítani, hiszen a korai sztoa szigorú és merev tanítása szerint aki nem bölcs, az tudatlan, aki tudatlan, az morálisan hitvány, márpedig a bölcs a hitvánnyal nem kíván semmiféle kapcsolatba ke­rülni. De bölcsek sem kerülhetnek szeretetteljes baráti viszonyba egymással, hiszen mindegyikük autark, lezárt mikrokozmosz, akinek semmi szüksége a másikra. /. 3. A jó és a rossz. Nevelés a jóra A jó egyetlen fajtája az erkölcsi jó, vagyis az erényeknek megfelelő - azaz belátó, bátor, igazságos és mértéktartós - magatartás és cselekvés. A rossz, az erkölcsi rossz, vagyis az erényekkel ellentétes hitványságoknak megfelelő­­ostoba, gyáva, igazságtalan és zabolátlan - magatartás és cselekvés. Minden egyéb - így a fizikai világ egésze, valamint a morális minősítés hatálya alá nem eső, de nem is természetellenes magatartásunk és cselekvésünk - eti­kailag közömbös (adiaphoron). A jónak és a rossznak nincsenek fokozatai, és nincs köztük átmenet. A jót és a rosszat ugyanis a sztoikusok a kijelentések logikai igazságértékének (igaz/ hamis) analógiájára fogják fel. Ahogy nem mondhatom azt, hogy a „2 x 2 = 5” . A négy sarkalatos erénynek (belátás, bátorság, igazságosság, mértéktartás) számos alfaja van, lásd Diogenész Laertiosz 7,92-93 és Areiosz Didümosz 5b, 5bl, 5b2 (= Sztobaiosz 59-62).

Next