Ablonczy Anna: Miért éppen Polcz Alaine? Négyszemközti beszélgetés Polcz Alaine-ről (Pozsony, 2009)

„Hogy utánamenjek Polez Alaine iz­galmas és rendkívül tartalmas életé­nek, ahhoz az első, Hollós Róbertné Gizi nénivel készített interjúm ad­ta az ötletet, amit még az Életszakács­­könyv szingliknek című könyv népsze­rűsítése okán sikerült olyan jól meg­írni, hogy egy részlet a Nők Lapjában is megjelent. Persze, tudtam, hogy a munkájáról már Polez Alaine is több­ször beszámolt a naplóiban, könyve­iben, sőt Singer Magdolnának is egy remek könyvben, de megismerve Gizi néni izgalmas személyes történetét, ar­ra gondoltam, mi lenne, ha megkeres­ném Polez Alaine életének további fon­tos szereplőit: ki hogyan és mire em­lékszik, milyen közös munkák, törté­netek kötik össze a múltjukat, hogyan hatottak egymásra, és főként, hogy eb­ből mit visznek tovább mostani életük­ben? Vagyis nemcsak a múlt, de a jelen és főként a folytatás is érdekelt, ezért úgy gondoltam, sorra veszem Polez Alaine életének meghatározó szaka­szait, mikor, kivel osztotta meg életét, munkáját, figyelmét és gondolatait. De mert ez a szempont túlságosan sok in­terjúalanyt jelentett volna, a saját dol­gomat megkönnyítendő, elsősorban olyanokat kerestem meg, akiket maga Alaine is emleget a naplóiban.” Ablonczy Anna

Next

/
Oldalképek
Tartalom