Kalligram Kiadó

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában. A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.

Könyvek

Ablonczy Balázs: Nyombiztosítás. Letűnt magyarok. Kisebbség- és művelődéstörténeti tanulmányok

Pozsony, 2011

Ács Pál: Átszitált idő. Tinóditól Tandoriig

Pozsony, 2014

Adamik Tamás: Latin irodalom a Karoling-korban

Pozsony, 2017

Adamik Tamás: Római irodalom. A kezdetektől a nyugatrómai birodalom bukásáig

Pozsony, 2009

Áfra János: Rítus

Budapest, 2017

Almási Miklós: Bevezetés a 21. századba. Negyvenhat + egy

Pozsony, 2011

Almási Miklós: Pisztoly a könyvtárban. Életinterjú

Budapest, 2019

Almási Miklós: A szerelem lehetetlensége

Pozsony, 2012

András Sándor: Bretonhídon Atlantiszba. Írások írókról és az írásról

Pozsony, 2010

András Sándor: Lutheránus Zen. Halál és Meghalás

Pozsony, 2004

András Sándor: Mi vagyunk most a vandálok is. Versek

Pozsony, 2012

András Sándor: Az otthonos idegen. Kukorelly Endre

Pozsony, 2011

Arany Zsuzsanna: Kosztolányi Dezső: „Most elmondom, mint vesztem el”. Kosztolányi Dezső betegségének és halálának dokumentumai

Pozsony, 2010

Arendt, Hannah - Balogh László Levente et al. (szerk.): Fogódzó nélkül. Hannah Arendt olvasókönyv

Pozsony, 2008

Asaf, Uri: Egyetlen ragyogó nap

Budapest, 2015

Asaf, Uri: Együtt és külön

Pozsony, 2013

Asaf, Uri: A jeruzsálemi erdő

Budapest, 2012

Asaf, Uri: Míg árnyékot vetek. Versek

Pozsony, 2017

B. Mánya Ágnes: Arcképek és homlokzatok. Fejezetek Pozsony építészetéből 1890-1914

Pozsony, 2015

Bajtai András: Kerekebb Napok

Budapest, 2014

Baka István - Bombitz Attila (szerk.): Összegyűjtött versek

Pozsony, 2016

Balassa Péter: Nádas Péter

Pozsony, 1997

Balla Zsófia: A darázs fészke. Értekező líra

Budapest, 2019

Balla Zsófia: Az élet két fele

Budapest, 2019

Balla Zsófia: Más ünnepek. Versek

Budapest, 2016

Balla Zsófia: A nyár barlangja. Versek

Pozsony, 2009

Balla, Vladimír: Az apa nevében

Fordító: Dobry Judit
Budapest, 2016

Bán Zoltán András: Betűtészta. Esszék, kritikák, emlékezések

Pozsony, 2018

Bán Zoltán András: Giccs. Két dráma, néhány próza

Budapest, 2016

Bán Zsófia: Esti iskola. Olvasókönyv felnőtteknek

Pozsony, 2007

Bán Zsófia: Próbacsomagolás. Esszék

Pozsony, 2008

Barak László: Én nem menni lakni külföld

Pozsony, 2017

Barak László: A halálnepper. Versek

Pozsony, 2010

Barak László: Miféle szerzet vagy te? Válogatott versek

Pozsony, 2003

Barak László: Ne hidd, hogy mese!

Pozsony, 2014

Barak László: Retúr a pokolba

Pozsony, 2005

Bárdi Nándor: Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete

Pozsony, 2004

Bárdi Nándor et al.: Népszolgálalt. A közösségi elkötelezettség alakváltozatai a magyar kisebbségek történetében

Pozsony, 2015

Bari Károly: Csönd

Pozsony - Budapest, 2017

Bari Károly: A mozdulatlanság örökbefogadása

Budapest, 2019

Barnás Ferenc: Bagatell

Pozsony, 2015

Barnás Ferenc: Másik halál

Pozsony, 2012

Bartal Mária: Áthangzások. Weöres Sándor mítoszpoétikája

Budapest, 2014

Bartók Imre: FÉM. Nevelődési regény

Pozsony, 2011

Bartók István et al. (szerk.): Kosztolányi Dezső: Béla, a buta. A rossz orvos. Kisregények és elbeszélések

Pozsony, 2015

Basile, Giambattista: Pentameron. A mesék meséje avagy a kicsik mulattatása

Fordító: Király Kinga Júlia
Pozsony, 2014

Báthori Csaba: Boldog ólom. Versek

Pozsony, 2006

Báthori Csaba: A nyíl és a húr. Esszék, kritikák

Pozsony, 2005

Báthori Csaba: Üvegfilm. Versek

Pozsony, 2003

Bayer, Xaver: Az átlátszó kezek

Fordító: Lesi Zoltán
Budapest, 2019

KBART