Adamik Tamás: Latin irodalom a kora középkorban, 6-8. század. A keresztény Európa születése (Pozsony, 2014)

Adamik Tamás, az ELTE Latin Tanszékének professor emeritusa, 2009-ben jelentette meg Római irodalom a kezdetektől a Nyu­gatrómai Birodalom bukásáig cí­mű könyvét a Kalligram Kiadó­nál. E kötetének folytatása a La­tin irodalom a kora középkor­ban (6-8. század) című munkája, amely részletesen bemutatja azt a latin nyelvű irodalmat, amely Itáliában, Észak-Afrikában, Gal­liában, Hispániában, Britan­niában és Írországban keletke­zett a középkor első századaiban. Könyvének tematikáját hosszú tanítási tapasztalat alakította ki. 1992-ben ugyanis mint az EL­TE Latin Nyelv és Irodalom Tan­székének vezetője létrehozott egy Középkori latin filológiai progra­mot, és ennek keretében többször is végigtanította a latin irodalom a középkorban című tantárgyat. WWW.KALLIGRAM.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom